Project Description

10 KPI’er ethvert CFO-dashboard bør indeholde

KPI’er giver dig indblik i din virksomheds performance og er en vigtig rettesnor for dine budgetter og forecasts. En af de hurtigste og mest effektive måder at holde styr på din virksomheds ydeevne er via et KPI-dashboard.

Men hvilke KPI’er bør du som CFO altid følge op på? Det giver jeg et bud på i denne artikel, hvor jeg med udgangspunkt i erfaringer fra kunder har identificeret 10 vigtige KPI’er i et CFO-dashboard.

Af Anne Mette Christensen
/LinkedIn
Opdateret: 10.09.2020

Den moderne CFO er ansvarlig for meget mere end regnskaber, budgetter og rapportering. Som CFO skal du også være forretningsstrateg og forstå, hvordan finansdata kan og vil påvirke forretningen.

Til det formål er KPI-rapportering oplagt i forhold til at følge op på budgetter og tage temperaturen på virksomheden. Samtidig er dashboards et godt redskab, når du skal have overblik over dine nøgletal.

Derfor har jeg i denne artikel samlet ti vigtige KPI’er til dit KPI-dashboard.

Det betyder ikke, at du blot kan copy-paste mine bud til dit dashboard. Det er ikke potato-potato, om du er en salgs-, produktions eller rådgivningsvirksomhed, og derfor varierer behovet naturligvis fra virksomhed til virksomhed.

Der er dog en en række nøgletal, som de fleste CFOs bør holde et skarpt øje med – uanset virksomhedstype- og størrelse. Og det er netop dem, du kan læse mere om i denne artikel.

De 10 KPI’er til dit CFO-dashboard

1) Udviklingen i cash flow

Cash flowet er en opgørelse over virksomhedens indbetalinger og udbetalinger over en bestemt tidsperiode, eksempelvis i form af ydelser på en langfristet gæld eller indbetalinger fra en debitor.

En KPI over udviklingen i jeres cash flow indikerer derfor ændringer i virksomhedens likviditet.

Med KPI'en cashflow f¨år du indblik i din virksomheds likviditeter

2) Likviditetsgrad

Din virksomheds likviditetsgrad, som også kaldes for nettorådighedsbeløbet, er et andet centralt element i ethvert CFO-dashboard.

Likviditetsgraden angiver de likvider der findes, efter virksomhedens økonomiske forpligtigelser er modregnet. Likviditetsgraden er dermed en stærk indikator for, hvorvidt I er i stand til at købe varer og betale jeres regninger.

3) Tilgodehavender

Udviklingen i jeres tilgodehavender hos kunder, leverandører og andre interessenter bør følges løbende for at sikre, at den ikke stiger til et kritisk niveau.

Det er nemlig langt nemmere at igangsætte de korrigerende aktiviteter, hvis I er på forkant med jeres tilgodehavender på et overordnet niveau.

DHL følger KPI’er med InfoSuite

InfoSuite sikrer, at forretningsmål nås på effektiv vis. I Danmark bruger DHL InfoSuite på en del forskelligartede forretningsprocesser såsom operationelle aktiviteter, finansiel performancemåling og fakturakontrol. InfoSuite lader os måle på vigtige operationelle KPI’er såsom forsendelsers volumen, load faktor, leveringstider osv,” fortæller Henrik Hansen, leder af Business IT hos DHL Fragt Danmark.

Læs hele casen her.

Omsætning og dækningsgrad er velkendte KPI'er

4) Salg, dækningsbidrag og dækningsgrad

Måske virksomhedens vigtigste tal. Derfor bør et CFO-dashboard altid vise dagens salg, med dækningsbidrag og dækningsgrad.

Du kan med fordel sammenligne med månedens budget for at vise realiserings-procenten.

5) Overskudsgrad

Overskudsgraden viser, hvor effektiv din virksomhed er til at generere overskud i forhold til indtægterne.

Denne KPI, der ofte beregnes som en procentdel, giver dig således en ide om, hvor stor en procentdel af hver tjent krone der bliver til et overskud. Dette afspejler dermed udviklingen i din virksomheds rentabilitet.

6) Resultatopgørelse ift. budget

Dit dashboard bør også give plads til jeres overordnede resultatbudget, gerne med KPI’er sat i forhold til budgettet.

Derved kan du se dagens, ugens eller månedens resultatopgørelse og få overblikket i forhold til indtjeningen i perioden i forhold til budgettet.

7) Omsætningshastighed

Ved at optimere antallet af lagerdage, styre og overvåge antallet af debitordage og udnytte leverandørernes kreditter kan du forbedre virksomhedens likviditetsberedskab.

Sæt mål for omsætningshastighederne og hold øje med udviklingen via dit dashboard.

Med speedometre kan du visualisere status på KPI'er

InfoSuite distribuerer nøgletal til indbakken

Carlsen Fritzøe Handel har haft InfoSuite siden 2007. De bruger blandt andet BI-værktøjet til at sende daglige rapporter med nøgletal til ledere og butikschefer. På den måde kan de følge de enkelte butikkers performance, imødegå forandringer i markedet og igangsætte nye aktiviteter på et oplyst grundlag.

“Rapporterne, som automatisk bliver distribueret igennem e-mail, består af to sider: Første side indeholder grafiske elementer, som viser udviklingen i en række nøgletal. Det er med til at give et øjeblikkeligt overblik,” fortæller Erik Illestad, logistik- og it-chef Carlsen Fritzøe Handel A/S.

Læs hele casen her.

8) Omsætning og resultat i forhold til lønkroner

Lønudgifter er som regel den udgift, som har størst betydning for salget, og derfor er lønudgiften interessant at se i forhold til overskud/resultat og omsætning – særligt over tid.

Ved at sætte omsætningen i forhold til lønkroner får du en indikation af effektiviteten af virksomhedens lønudgifter. Ligeledes vil resultatet sat i forhold til lønkroner vise virksomhedens overskud for hver lønkrone.

9) Ressourceudnyttelse

For nogle virksomheder er medarbejderens tid det mest værdifulde aktiv – i mange tilfælde fordi de fakturerer kunderne i timepriser. Dette gælder specielt for service-baserede forretningsmodeller.

KPI’en for ressourceudnyttelse angiver, hvor effektivt din virksomhed bruger jeres ressourcer (tid) ved at sammenholde den fakturérbare tid med ikke-fakturérbar tid.

10) Kundetilfredshed – NPS

Net Promoter Score (NPS) er en simpel og effektiv måling af, hvor glade jeres kunder er for samarbejdet. På baggrund af en kontinuerlig rundspørge blandt jeres kunder, får I en score, som angiver, hvor godt I gør det.

Måske synes du ikke, at kundetilfredsheden bør ligge på dit skrivebord. Men i et dashboard fyldt med økonomiske nøgletal kan det give god mening at følge udviklingen i jeres NPS – for hvad hjælper en god økonomi, hvis kundernes tilfredshed er i frit fald?

NPS kan være en vigtig KPI til dit dashboard

Andre har også læst

Vil du vide mere om InfoSuite?

InfoSuite indeholder en række smarte muligheder, der gør det nemt for dig at integrere KPI’er i din budgettering, forecasting og planning. Ta’ endeligt kontakt til mig, hvis du vil høre mere om, hvordan InfoSuite kan hjælpe dig og dit økonomiteam.

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn