Project Description

Corporate Performance Management

Hvornår skal du vælge forkromet CPM-software frem for et mere enkelt budgetværktøj?

Sådan vælger du det rette værktøj til Corporate Performance Management

Af Frederik Mikkelsen
/LinkedIn
11.08.2021

I har fået nok af budgettering i regneark og er enige om at investere i en automatisering af processen. Spørgsmålet er bare, hvilken softwareløsning der bedst løser jeres udfordring?

Helt – og her mener jeg HELT – overordnet er der to veje at gå; I kan vælge et mere simpelt budgetværktøj eller en stor, forkromet software-løsning til Corporate Performance Management, finansiel planlægning eller hvad I nu kalder det hos jer.

I denne artikel gør jeg dig klogere på, hvad Corporate Performance Management er, og hvornår du bør vælge en af de større CPM-løsninger frem for et mere enkelt budgetværktøj.

Hvad er Corporate Performance Management (CPM)?

Corporate Performance Management (CPM) blev som begreb opfundet af research- og konsulentvirksomheden Gartner i 2003.

Overordnet handler CPM om evnen til at optimere forretningens performance ved kontinuerligt at strømline strategi og mål med indsatser og aktiviteter.

CPM er på den måde en fokuseret tilgang til databaseret forretningsledelse, der involverer flere redskaber, metoder og processer. Omdrejningspunktet er data, som man systematisk bruger til at monitorere og analysere performance med henblik på at foretage justeringer og igangsætte nye aktiviteter.

Man kan fx justere indkøb, produktion og bemanding med udgangspunkt i de valide indsigter, og derfor er optimering af parametre som fx lagerbeholdning og indtjeningsevne blandt de konkrete fordele, virksomheder får ud af at arbejde målrettet med CPM.

Med CPM-software kan du udvide budgetteringen

Budgettering er en vigtig proces i arbejdet med Corporate Performance Management. Det er her, du med udgangspunkt i forretningsstrategien definerer finansielle mål og prioriterer ressourcer bredt i organisationen.

Derfor vil du ofte støde på CPM-software, når du går i markedet efter en budgetløsning. Men til forskel fra de dedikerede budgetværktøjer, indeholder CPM-løsninger typisk flere funktioner til finansiel planlægning og analyse, som giver mulighed for at udvide den traditionelle budgettering.

Software til Corporate Performance Management vil typisk indeholde:

• Skræddersyede dashboards og muligheder for automatisk rapportering. Det giver jer realtidsindsigt i områder som fx økonomi, indkøb- & lagersituation samt salg- og ordretilgang, så I løbende kan følge op på budgetter og optimere performance.

• Modul til finansiel konsolidering på tværs af selskaber, så I hurtigt og nemt kan analysere og planlægge for hele koncernen.

• Muligheder for at arbejde hurtigt og dynamisk med rullende forecasting, så I løbende kan planlægge drift og aktiviteter på et datagrundlag.

• Distributionsmotor, så I automatisk kan opdatere virksomhedens nøglepersoner med friske indsigter.

• Omfattende analysemuligheder, hvor I kan teste scenarier, modellerer rentabilitet og likviditet og foretage ABC-analyser.

På den måde er en løsning til Corporate Performance Management meget mere end et værktøj til nemmere budgettering. Det er software, som vil dække hele dit behov for finansiel planlægning og analyse.

Spørgsmålet er bare, om I har behovet?

Drømmer I om at droppe regnearkene?

Men er I i tvivl om, hvorvidt en budgetløsning er den rette investering?

Frygt ej!

Vi har lavet en test, som giver dig svar på,
om et budgetværktøj kan betale sig for din virksomhed.

Ta’ testen på få minutter

Hvornår bør du vælge et CPM-værktøj?

Det er naturligvis kun jer selv, der kan svare præcist på, hvilken løsning der er bedst for jer. Men når vi snakker med virksomheder om at automatisere budgetprocessen, kommer vi altid ind på følgende emner i dialogen om, hvordan en løsning skal skrues sammen.

Hvor stor er jeres virksomhed, og hvordan er I organiseret?

Det handler ikke altid om størrelsen. Alligevel er et parameter som antallet af medarbejdere et godt pejlemærke for, hvilken løsning du har brug for.

Vi plejer at vurdere, at virksomheder med mindre end 20 ansatte skal kigge sig om efter en simpel budgetløsning.

Her er de interne processer typisk færre og mindre komplekse, hvilket ofte betyder, at arbejdet med budgettering og finansiel planlægning endnu ikke fylder så meget i hverdagen.

Hvis I er flere end 20 medarbejdere, og I har ambitioner om at optimere jeres performance, vil et større CPM-værktøj ofte være en god mulighed.

Hvad er jeres ambitionsniveau – og hvad er i egentlig klar til?

Drømmer I om at udvide den traditionelle, årlige budgettering med mere dynamiske planlægningsmetoder som fx rullende forecasts? Så er der også god grund til at undersøge markedet for budgetløsninger, der kan mere end “blot” at strømline budgetregnearkene.

Moderne, finansiel planlægning bygger nemlig på en masse data, så hvis I har ambitioner om at adaptere en datadrevet tilgang til forretning, skal der en motorkraft til, som de mere simple budgetværktøjer ikke besidder.

Men en ting er, om I har ambitionerne. En anden ting er, om I overhovedet er klar til at tage de teknologiske muligheder til jer.

De større løsninger bryster sig ofte med muligheder for fx Artificial Intelligence og Machine Learning. Og selvom det lyder tiltalende, er det de færreste virksomheder, som på nuværende er klar til at basere deres finansielle planlægning på rå computerkraft. Fx svarer mere end 70 % af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse foretaget af Gartner, at AI og ML ikke er en prioritet.

Derfor er det en vigtig overvejelse at afstemme niveauet for ambitioner og faktisk formåen, inden i vælger jeres budgetværktøj.

Hvad er jeres nuværende software-setup?

Slutteligt bør I naturligvis tage et kig på jeres nuværende softwareløsninger.

Hvis I fx allerede har en veldrejet BI-løsning og et dedikeret system til finansiel konsolidering, giver det ikke meget mening at supplere med en stor CPM-løsning.

Her er det bedre at vælge et dedikeret budgetværktøj, som som kan implementeres i jeres nuværende setup.

En skalérbar budgetløsning kan være en gylden mellemvej til Corporate Performance Management

Selvom alle budgetløsninger naturligvis kan skaleres til en vis udstrækning, så er skalérbarhed alligevel et særligt karakteristika for en række værktøjer – heriblandt InfoSuite.

Med en skalérbar løsning kan du sagtens begynde med kerneproduktet – et dedikeret budgetværktøj, der automatiserer din budgetproces.

Men via moduler til fx BI, konsolidering, likviditetsstyring mv. kan du med tiden skalere, så løsningen også passer til jeres behov i fremtiden.

Den model tiltaler mange virksomheder, fordi den ofte danner grundlag for et fint kompromis mellem virksomhedens nuværende praksis og ledelsen ambitioner med Corporate Performance Management.

Hvis det også tiltaler dig, kan du naturligvis tage fat i mig; Ring til mig på 2526 5117 for en hurtig vurdering af jeres behov, eller skriv til mig på ftm@infosuite.com, hvis vi skal aftale en mere formel præsentation.

I mellemtiden kan du tage et kig på, hvordan en InfoSuite-løsning kan skaleres fra dedikeret budgetværktøj til forkromet CPM-software.