Overvåg din performance med en visuel KPI

KPI’er hjælper dig og dine kolleger med at holde jer opdaterede på relevante nøgletal.

Med de intuitive og intelligente KPI’er i InfoSuite får du et hurtigt øjebliksbillede, der gør det nemt at agere i rette tid i tilfælde af afvigelser.

Afprøv KPI’er i InfoSuite

KPI-opfølgning har mange fordele

KPI – Key Performance Indicators – gør det nemt for dig at visualisere og overvåge dine fokusområder og nøgletal. Ved at opsætte en KPI for de vigtige fokusområder, bliver det nemmere at følge virksomhedens performance. Der er mange fordele at hente, herunder:

 • Skabe gennemsigtighed i organisationen
 • Tydeliggøre organisatoriske mål
 • Forbedre kommunikationen og feedback på performance
 • Motivere og øge produktiviteten
 • Muliggøre benchmarking på tværs af ansatte, afdelinger og eksternt vs. internt

Flyt jer fremad via et konstant KPI-fokus

I InfoSuite er det nemt at opsætte mål og kritiske værdier for hver KPI – og via illustrative ikoner eller smileys bliver du gjort opmærksom på den aktuelle performance.

Det gør det nemt at tage temperaturen på din forretning og se, hvor tæt du er på de fastsatte mål.

Du kan også omdanne hver enkelt KPI til visuelle speedometre eller målere, hvorved du nemt og intuitivt kan holde styr på udviklingen i jeres fokusområder.

Prøv InfoSuites intelligente KPI’er

Har du selv lyst til at udforske mulighederne med InfoSuites mange intuitive og intelligente KPI’er, så prøv en gratis demo.

Demoen kommer med klargjorte demodata, og du er i gang på 2 minutter.

  Få inspiration til analyse- og forretningsoptimering med InfoSuites nyhedsbrev

  Ved at sende denne formular accepterer du at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside.

  Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

  Vi anvender de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse med henblik på at besvare eventuelle opfølgende spørgsmål, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis relevant.

  InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

  Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.

  Branchespecifikke KPI’er

  På baggrund af vores erfaringer med implementering af Business Intelligence-løsninger til mange forskellige brancher, tilbyder vi branchetilpassede analysepakker. De indeholder klargjorte KPI’er, som dækker en stor del af de analysebehov, der findes i din branche.

  Du kan læse mere om vores brancheløsninger her.

  Sæt automatiske alarmer på dine KPI’er

  For hver KPI kan du tilknytte en automatisk alarm. På den måde overvåger InfoSuite automatisk forretningens tilstand for dig og sender dig en email, så snart der er afvigelser gennem rapportdistributions-modulet.

  Det giver dig information med det samme, og sikrer at ingen vigtige detaljer undgår din opmærksomhed. Nemmere bliver det ikke!

  8 trin til udformning af KPI’er

  Vi oplever ofte, at virksomheder har svært ved at definere de rette KPI’er, og opgaven kan også være sværere, end man lige umiddelbart skulle tro. Du får her 8 trin, som forhåbentlig kan hjælpe dig og dine kolleger til en nemmere proces, når I arbejder med udformning af KPI’er.

  8 trin til udformning af KPI

  1 – Fastlæg organisatoriske mål

  For at kunne måle din organisations performance med KPI’er er I naturligvis først nødt til at vide, hvad jeres mål egentlig er – det er svært at definere målopfyldelse uden at have konkrete mål at opfylde. Fastlæg klare mål der inddrager hele organisationen – omsætning fra salg, mindskning af produktionsspild, lavere personaleomsætning osv.

  2 – Inddrag ansvarlige for målopfyldelse

  På baggrund af de overordnede mål inddrages de rette ansvarlige for de enkelte områder på tværs af afdelinger og ansvarsområder. Det er vigtigt, at de ansvarlige for de enkelte KPI’er er en del af udformningen på disse og ikke blot får dem trukket ned over hovedet.

  3 – Identificér udviklingen frem til i dag

  For at kunne udforme specifikke indikatorer for fremtidige aktiviteter er det nødvendigt med en forståelse af, hvilke aktiviteter og mål der har ført virksomheden til der, hvor den er i dag.

  Opgaven bliver således at fastslå de procentvise forandringer, der er sket inden for hvert område uden at tænke på fremtidig udvikling – omsætningsændringen fra juli til juli, antallet af uheld i produktionen fra kvartal til kvartal osv. Alt dette vil gøre det nemmere at udforme mere effektive, realistiske og konkrete mål for fremtiden.

  4 – Sæt tal på målene

  Én ting er at definere et mål, f.eks. at omsætningen skal øges, noget andet er at sætte konkrete og målbare tal på sådanne mål. Hvor meget skal omkostningerne egentlig reduceres, hvor mange nye kunder skal vi have osv.

  Her fastlægges ikke kun hvad der betegnes som succes, men også hvad der betegnes som fiasko.

  5 – Fastslå hvilke data der er brug for

  Når I har fastsat de målbare KPI’er defineres kravene til data – både i forhold til dataindsamling og databehandling.

  6 – Fastlæg hvornår og hvor ofte KPI’erne skal vurderes

  Alt afhængig af hver enkelt KPI’s fokus så skal de vurderes på forskellige tidspunkter, hvilket skal fastlægges. Mål for omsætningsforøgelse kan måske vurderes pr. kvartal hvorimod tilgangen af kunder måske skal vurderes fra måned til måned.

  7 – Beskriv de enkelte KPI’er

  Efterhånden som de enkelte elementer falder på plads – organisatoriske mål, historik, faktiske KPI’er, intervaller for vurdering mm. – så skal det hele dokumenteres, og beskrives så hvert enkelt KPI har en tydelig titel, konkrete måltal og formål og så videre.

  8 – Vedligehold

  Løbende revidering af KPI’erne er nødvendigt for at sikre at der stadig måles på de rigtige ting, og for at sikre at disse KPI’er følger virksomhedens udvikling.

  Hvor ofte KPI’erne skal revideres afhænger af afdeling og fokusområder.

  Vil du vide mere om KPI’er i InfoSuite?

  InfoSuite Business Intelligence indeholder en række smarte muligheder, der gør det nemt at integrere dine KPI’er i dit arbejde med at lede din virksomhed eller dit forretningsområde.

  Vil du se nærmere på InfoSuite, kan du downloade en demo her.  Her kan du få en god fornemmelse af, hvordan vores løsning kan hjælpe dig og din forretning.

  Du er også velkommen til at ringe til mig, hvis du har spørgsmål til InfoSuite.

  Anne Mette Christensen
  2526 5126
  amc@infosuite.dk
  LinkedIn