Følg din forretning med
automatisk KPI-rapportering

Med InfoSuite kan du følge op på budgetter og forecasts via KPI-rapportering. Her får du daglige opdateringer på din forretnings performance, så du altid kender status på mål og forventninger.

Med automatisk KPI-rapportering kan du altid tage temperaturen på din forretning.

Brug KPI-rapportering til budgetopfølgning

Med KPI – Key Performance Indicators – har du altid et hurtigt indblik i virksomhedens performance. På den måde hjælper KPI’er dig med vurdere, hvorvidt I når de fastsatte mål i budgetter og lever op til forventningerne fra forecasts.

Det gør KPI-rapportering til et uundværligt værktøj i den løbende budgetopfølgning.

For ved at monitorere virksomhedens finansielle status og operationelle aktiviteter gennem KPI’er, kan du revidere budgetter og tilpasse indsatser med rettidigt omhu.

Læs om alle InfoSuites smarte funktioner til budgetopfølgning her.

Gør dine KPI’er til en strategisk ledestjerne

Virksomheder kan måle på hvad som helst. Men en måling er ikke nødvendigvis din KPI. Dine KPI’er skal være strategisk forankrede og direkte relaterede til jeres value drivers.

Netop derfor bør KPI’er også spille en rolle i din planlægning. For uden KPI’ernes pejlemærker kan dine budgetter og forecasts mangle strategisk retning.

I InfoSuite har du via dashboards altid adgang til opdaterede KPI’er, så du kan integrere dem i din budgettering, forecasting og finansielle planlægning.

Læs mere om InfoSuites samlede budgetløsning her.

KPI-rapportering i InfoSuite

InfoSuite indeholder mange smarte funktioner, som hjælper dig og din virksomhed med at gøre KPI’er til et omdrejningspunkt for budgettering, forecasting og planlægning.

Saml dine vigtigste nøgletal i ét KPI dashboard

I InfoSuite kan du få løbende rapportering og det fulde overblik over performance med et KPI-dashboard. Her kan du blandt andet:

  • Følge de KPI’er, der er vigtigst for din forretning
  • Designe dit dashboard, præcist som du vil
  • Få daglige opdateringer af tallene i dine KPI’er
  • Sammenligne realiserede KPI’er med målene i budgetterne.

Få inspiration til KPI’er i dit CFO-dashboard her.

Få det forkromede overblik over budgetternes finansielle påvirkning

I gør klogt i at verificere jeres budgetters finansielle betydning, inden I godkender dem.

I InfoSuite kan du let udregne, hvordan dine indtastede budgetter vil påvirke forretningens finansielle nøgletal. Du kan fx få vist den potentielle rentabilitet i en dupont-pyramide, som automatisk opdateres med tal fra seneste budgetindtastning.

Få besked, når dine KPI’er afviger

For hver KPI kan du opsætte en automatisk alarm.

På den måde overvåger InfoSuite automatisk centrale nøgletal og sender dig en e-mail, så snart der er bemærkelsesværdige afvigelser i din forretnings performance.

Planlæg indsatser på baggrund af salgs-KPI’er

Med KPI’er i InfoSuite kan du måle, om dit salgsteam lever op til deres budgetterede målsætninger.

På den måde kan du vurdere, hvordan salgsprocessen performer, og tilpasse indsatserne for at sikre rentable resultater.
Benchmark fx på KPI’er såsom genereret omsætning, gennemsnitssalg i perioden eller konverteringsrater.

Følg din forretning på farten

Med InfoSuites mobil-app kan du og dine kolleger holde jer opdaterede på de vigtigste nøgletal – uanset hvor I befinder jer. Du kan gå på appen via både smartphones og tablets, og her finder du alle dine rapporter med senest realiserede tal.

Med InfoSuites mobil-app kan du følge op på budgetter og KPI'er, uanset hvor du befinder dig.

Vil du vide mere i InfoSuite?

InfoSuites databaserede budgetværktøj indeholder en række smarte muligheder, der gør det nemt at integrere KPI’er i dit arbejde med budgettering, forecasting og planlægning.

Hvis du vil se det hele i aktion, er du velkommen til at booke en uforpligtende online-præsentation. Så vil jeg vise dig, hvordan InfoSuites KPI-rapportering kan hjælpe dig og din budgetteringsproces.

Book præsentation

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn

Her hos InfoSuite kan vi hjælpe dig og din forretning med at gøre KPI'er til en integreret del af jeres budgettering.

8 gode råd til at identificere virksomhedens KPI’er

Det kan være svært at definere KPI’er, som rent faktisk giver mening for forretningen.

Derfor har vi her samlet 8 tips, som kan hjælpe dig og dine kolleger med at udforme de KPI’er, som I skal bruge, når I følger op på budgetter, og vurderer og optimerer virksomhedens performance.

1 – Fastlæg organisatoriske mål

For at kunne måle din organisations performance med KPI’er er I naturligvis først nødt til at vide, hvad jeres mål egentlig er – det er svært at definere målopfyldelse uden at have konkrete mål at opfylde. Fastlæg klare mål der inddrager hele organisationen – omsætning fra salg, mindskning af produktionsspild, lavere personaleomsætning osv.

2 – Inddrag ansvarlige for målopfyldelse

På baggrund af de overordnede mål inddrages de rette ansvarlige for de enkelte områder på tværs af afdelinger og ansvarsområder. Det er vigtigt, at de ansvarlige for de enkelte KPI’er er en del af udformningen på disse og ikke blot får dem trukket ned over hovedet.

3 – Identificér udviklingen frem til i dag

For at kunne udforme specifikke indikatorer for fremtidige aktiviteter er det nødvendigt med en forståelse af, hvilke aktiviteter og mål der har ført virksomheden til der, hvor den er i dag.

Opgaven bliver således at fastslå de procentvise forandringer, der er sket inden for hvert område uden at tænke på fremtidig udvikling – omsætningsændringen fra juli til juli, antallet af uheld i produktionen fra kvartal til kvartal osv. Alt dette vil gøre det nemmere at udforme mere effektive, realistiske og konkrete mål for fremtiden.

4 – Sæt tal på målene

Én ting er at definere et mål, f.eks. at omsætningen skal øges, noget andet er at sætte konkrete og målbare tal på sådanne mål. Hvor meget skal omkostningerne egentlig reduceres, hvor mange nye kunder skal vi have osv.

Her fastlægges ikke kun hvad der betegnes som succes, men også hvad der betegnes som fiasko.

5 – Fastslå hvilke data, der er brug for

Når I har fastsat de målbare KPI’er defineres kravene til data – både i forhold til dataindsamling og databehandling.

6 – Fastlæg hvornår og hvor ofte KPI’erne skal vurderes

Alt afhængig af hver enkelt KPI’s fokus så skal de vurderes på forskellige tidspunkter, hvilket skal fastlægges. Mål for omsætningsforøgelse kan måske vurderes pr. kvartal hvorimod tilgangen af kunder måske skal vurderes fra måned til måned.

7 – Beskriv de enkelte KPI’er

Efterhånden som de enkelte elementer falder på plads – organisatoriske mål, historik, faktiske KPI’er, intervaller for vurdering mm. – så skal det hele dokumenteres, og beskrives så hvert enkelt KPI har en tydelig titel, konkrete måltal og formål og så videre.

8 – Vedligehold

Løbende revidering af KPI’erne er nødvendigt for at sikre at der stadig måles på de rigtige ting, og for at sikre at disse KPI’er følger virksomhedens udvikling.

Hvor ofte KPI’erne skal revideres afhænger af afdeling og fokusområder.