Privatlivspolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At InfoSuite A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte InfoSuite A/S på telefon 74144100 eller mail info@infosuite.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget, for at vi behandler dine personoplysninger, er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At vi indsamler oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ved hjælp af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies her.
 • At persondatakategorien af de oplysninger, vi gemmer, er almindelige (f.eks. navn, stilling, email, telefonnummer og firma).
 • At vi kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, herunder serviceudbydere og leverandører af tredjeparts cookies.
 • At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Når vi overfører personoplysninger til disse databehandlere sker det på baggrund af EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC) eller lignende overførselsgrundlag, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. LinkedIn).
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du kan altid henvende dig til InfoSuite A/S og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, få oplysninger slettet, få begrænset vores behandling eller få oplysningerne overført. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling eller klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.