Analysepakken Finans:

Sæt strøm til din finansielle rapportering

KOMPLET INDBLIK I FORRETNINGENS FINANSDATA

Analysepakken Finans automatiserer arbejdet med finansiel rapportering, så du enkelt og effektivt får overblik over økonomien og mulighed for at dykke ned i dine forretningskritiske finansdata.

Hent demo

Slip for det tunge regnskabsarbejde

Finansiel rapportering handler om at sætte dine finansielle data i perspektiv. Give dem mening, forklare årsagerne til udsving og beskrive, hvad de fortæller om virkeligheden i din forretning.

Den finansielle rapportering fortæller ikke kun, hvordan det går i virksomheden – den giver også svar på hvorfor det går, som det går. Derfor kan finansiel rapportering være et stærkt redskab i den strategiske styring af virksomheden.

Der er bare et problem. Finansiel rapportering er for de fleste virksomheder en ekstremt tidskrævende proces, fordi økonomiafdelingen skal identificere finanstallenes kontekst i data fordelt over utallige regneark.

Det er benhårdt regnskabsarbejde. Og netop derfor kommer et BI-værktøj som InfoSuite til sin ret, fordi det er som skabt til at skabe sammenhæng i finansdata.  

Få hurtigt overblik og optimal indsigt

InfoSuite udarbejder og opdaterer automatisk dine balancer, regnskaber og resultatopgørelser efter registrering, og du har derfor altid et præcist overblik over virksomhedens finansielle status.

Samtidig får du optimale muligheder for at vende hver en sten i dine finanstal. BI-værktøjet forbinder nemlig alle dine finansdata, og med funktioner som eksempelvis dynamisk periodestyring kan du let sammenligne perioder på kryds og tværs.

Med budgetopfølgning og overvågning af finansielle KPI’er kan du identificere forretningens strategiske indsatsområder. Samtidig sker omregninger af valuta, beregninger af nøgletal eller koncern-konsolidering helt automatisk.

På den måde bliver InfoSuite et need-to-have-værktøj i den strategiske styring af forretningen.

Otte analyser giver dig 360° overblik

Få det samlede overblik over jeres finansielle situation med resultatopgørelsen i InfoSuite. Finanstallene er tilgængelige i koncern-, firma- og transaktionsvaluta, og du har mulighed for selv at oprette og vedligeholde de fleksible opstillinger til hver enkelt analyse.

Få det samlede overblik over indtjeningen fra jeres selskaber, divisioner eller afdelinger. Det er en effektiv måde at vise afdelingernes lønsomhed side om side, og du får hurtigt overblik over de afdelinger, der bidrager mest til indtjeningen.

Balancen giver et overblik over alle dine aktiv- og passivkonti og giver derfor et indblik i virksomhedens aktuelle status. Ændringer i resultatopgørelsen afspejles i balancen – enten direkte eller indirekte, hvis der er kredittid på kontoen.
CCC er omsætningshastighed (i dage) på debitorer og lagre fratrukket omsætningshastigheden på kreditorer. Nøgletallet viser virksomhedens evne til at generere likviditet og indikerer ledelsens evne til at sikre effektive processer omkring bl.a. fakturering og debitorhåndtering.
Analysen viser forskellene mellem forventede indbetalinger fra debitorer og udbetalinger til kreditorer – og nettoeffekten heraf. Den giver et indblik i  den kortsigtede likviditet, som du kan bruge til at overvåge primære ind- og udbetalinger og have overblik over det kortfristede likviditetsbehov.
Med valutastrømme vises forventede ind- og udbetalinger fra kunderne og til kreditorerne – vist i valuta. Du får et godt overblik over de forventede
valutabeholdninger, og hvornår du skal købe eller sælge valuta. En særlig værdifuld analyse for virksomheder, der er baseret på import- og eksport-aktiviteter.
Debitoranalysen er et vigtigt værktøj for økonomiafdelingen. Den gør det nemmere at holde øje med kundernes saldi, forfaldne beløb og kreditmax i forhold til de registrerede ordrer. Ydermere får du et hurtigt overblik over debitorernes gennemsnitlige betalingstid og betalingsoverskridelse.
Kreditoranalysen giver et overblik over alle kreditorer og kreditorbalancer; inklusiv udviklingstrend, gennemsnitlig kredittid samt kreditorer med et udestående, som snart forfalder. Analysen giver også indblik i, hvor meget likviditet, der er behov for på specifikke tidspunkter.
Finansiel rapportering i InfoSuite

Hvad er InfoSuites analysepakker?

Analysepakken gør det nemt at komme i gang med business intelligence.

Med vores analysepakker får du en række prædefinerede analyser og KPI’er, der er lige til at hælde data i, så du nemt kan få indblik i de vigtigste aspekter af din virksomhed.

Vi har udviklet dataintegrationer og udført al rugbrødsarbejdet på forhånd, og du skal derfor ikke bruge unødvendig tid eller penge på at udvikle analyserne fra bunden. Det betyder også, at vi kan implementere på ganske få timer, og at du hurtigt får adgang til dine analyser.

Læs mere