Project Description

Investér 1 krone i BI og få 13 kroner igen

Som en naturlig del af overvejelserne om hvorvidt Business Intelligence er en nødvendig investering ligger spørgsmålet om hvad det koster og hvad er ROI? Men du bør måske faktisk i stedet spørge dig selv ’har jeg råd til at lade være med at investere i BI?’

Investér 1 krone i Business Intelligence og få 13 kroner igen

Store omkostninger for virksomheden

Det koster noget at investere i Business Intelligence – både penge og tid.

Men prøv engang at overveje hvorvidt du kan genkende nogle af de problemstillinger ved ikke at have en BI løsning som vi har listet ovre til højre, og overvej så hvad det koster for din virksomhed.

Alle disse ting kan koste din virksomhed dyrt – både direkte, i form af spildte ressourcer, men også indirekte i form af forsinkelser, missede muligheder, forfejlede konklusioner og meget mere.

Eliminerer din virksomhed disse problemstillinger vil det kunne ses på bundlinjen.

Kan Business Intelligence mindske disse omkostninger for virksomheden? Svaret er simpelt – Ja, det kan det.

  • Mangler du ofte den rette information til at kunne træffe de rette beslutninger – eller oplever du at sidde med meget information men ikke nok indsigt?
  • Bruger I megen tid på at diskutere validiteten af jeres rapportering frem for det faktiske indhold?
  • Er du usikker på, hvorvidt de nøgletal, hvorpå du baserer dine beslutninger, er de rigtige, og hvorvidt de er opdaterede?
    Bruger du megen tid på at finde og strukturere den nødvendige information? Og på at distribuere det til de rette personer på det rette tidspunkt?
  • ”Drukner” du i regneark og finder du det svært og tidskrævende at integrere og konsolidere data?
  • Finder du det kompliceret at foretage ad-hoc analyser?
  • Er information ofte svært tilgængelig for dem, der har brug for det, eller er adgangen hertil afhængig af en eller to nøglepersoner?

Tallene taler for sig selv

Nu tænker du måske at det er nemt at argumentere for den positive ROI for Business Intelligence uden at sætte tal på fordelene. Men det er der allerede flere der faktisk har gjort.

En af de seneste analyser omkring ROI på Business Intelligence er foretaget af Nucleaus Research som specialiserer sig i at analysere værdien af teknologi.

Undersøgelsen blev foretaget blandt amerikanske firmaer i alle størrelser på tværs af flere industrier og med forskellige typer af Business Intelligence løsninger.

Nucleaus Research har blandt andet vurderet ROI på Business Intelligence ud fra tre niveauer alt efter hvor meget BI bruges i organisationen.

Niveau 1 – Automatisering. Ved at automatisere virksomhedens rapportering, hvorved der fjernes manual rapportering, spares tid og antallet af fejl mindskes, opnås en gennemsnitlig ROI på 188%.

Niveau 2 – Taktisk brug af Business Intelligence. Hvis virksomheden formår at udnytte BI løsningen til både at spare tid og forbedre beslutningstagningen opnås en gennemsnitlig ROI på 389%.

Niveau 3 – Strategisk brug af Business Intelligence. Hvis Business Intelligence udbredes på tværs af hele organisationen og bruges til at tilpasse driften til de overordnede strategiske målsætninger opnås en gennemsnitlig ROI på 968%.

Stadigvæk ikke overbevist? Hvad så hvis vi siger at undersøgelsen også viste at for hver krone investeret i Business Intelligence så er der en fortjeneste på 13 kroner?

Vil du vide mere om værdien af BI?

Vil du høre mere om værdien af Business Intelligence for lige netop din virksomhed? Så lad os komme forbi og vise dig mulighederne med InfoSuite Business Intelligence og Budget.

Flere artikler