Project Description

Hvad er Big Data – og hvad kan jeg bruge dem til?

Mængden af tilgængelige data vokser hele tiden, hvilket giver nye muligheder for at opnå uvurderlig viden. Den stigende mængde af data stiller dog også stigende krav til de systemer, der skal håndtere dem.

Hvad er Big Data?

Høj volumen, variation og hastighed

Betegnelsen ’Big Data’ dækker grundlæggende over de store mængder af data, der skabes af mennesker, systemer og maskiner i dag. Data som kendetegnes ved manglende struktur.

Den manglende struktur grunder blandt andet i, at dataene kommer fra mange forskellige kilder, hvorfor den er meget varieret. Dataene kan således optræde i form af tekst, tal, billeder m.m.

Samtidig med at mængden af tilgængelige data stiger, stiger hastigheden også, hvormed data genereres.

Dette sammenkog af høj volumen, variation og hastighed stiller naturligvis stigende krav til opbevaring, distribution og behandling af data for den enkelte organisation, hvis man ønsker at drage nytte af den viden, der kan ligge gemt i de store datamængder.

Den rette dataintegration

InfoSuite kan konsolidere, kombinere og analysere data fra alle former for datakilder i din virksomhed. Det giver dig dybdegående muligheder for dataudforskning og skaber ét samlet beslutningsgrundlag.

Dataintegration i InfoSuite
Big Data

Hvor kommer det hele fra?

Big Data terminologien bunder i en udvikling, der er sket i forhold til den måde hvorpå, data skabes.

For år tilbage blev data primært skabt via ansatte, der indtastede data i computersystemer, men i takt med internettets udbredelse skabes der nu også større og større mængder af data af den enkelte bruger i form af informationer, der indtastes på sociale medier m.m.

Men ud over ansatte og forbrugere, der manuelt indtaster data, er der også en tredje faktor. Bygninger, transportmidler, overvågningssystemer, produktionsmaskiner og meget andet skaber i dag automatisk data.

Dette sammenkog af manuelt og automatisk genererede data giver hele tiden nye muligheder for at opnå viden gennem de data, der genereres i og omkring din organisation.

Hvad betyder Big data for din virksomhed?

Big data er ikke kun for store multinationale virksomheder – din virksomhed har sikkert også store mængder af data, som der måske ikke umiddelbart er adgang til, eller som ikke bruges struktureret endnu.

Alt efter hvilken type af virksomhed du arbejder i, så findes der mange kilder til store mængder af data, såsom:

  • PLC’er
  • Kundetællere
  • Telefonsystemer
  • SRO (Styring Regulering Overvågnings-anlæg)
  • FAS (Forbrugsafregningssystemer)
  • GIS (Geografiske informationssystemer)
  • Sociale medier
  • Hjemmesidestatistik

Hvis din virksomhed har datakilder som disse, så kan effektiv bearbejdning give dig utrolig værdifuld viden om tendenser og fremtidige udviklinger, for eksempel i forhold til dine kunders adfærd.

Har du behov for Business Intelligence?

For lidt information – eller for meget information men ikke nok indsigt?

De stigende datamængder i din virksomhed gemmer på en masse værdifuld viden, men det kræver den rette bearbejdning af dataene. Her får du 7 gode grunde til at investere i Business Intelligence.

7 gode grunde til at investere i BI