Project Description

Data Warehouse

Et klargjort og fleksibelt Data Warehouse åbner op for stor forretningsmæssig værdi og gør det nemmere at dække analysebehovene i en virksomhed i løbende udvikling.

Data Warehouse

Vigtigheden af det rette Data Warehouse

Etableringen af en dynamisk Business Intelligence-løsning kræver et godt fundament, et Data Warehouse, der er dynamisk og skalérbart.

Et Data Warehouse fungerer som den motor der bearbejder din virksomheds data så du kan foretage de analyser du ønsker.

I dag oplever mange virksomheder at antallet af datakilder, og dermed også mængden af data, er stærkt stigende. Det kan være svært at få mening ud af disse data, hvis ikke de struktureres og bearbejdes inden analyse/rapportering kan foretages.

For at undgå at skulle designe og strukturere dataene fra de mest almindelige kilder fra bunden hver gang, har InfoSuite opbygget et Data Warehouse og en datamodel, der er klar til implementering. Dette Data Warehouse sikrer at alle daglige transaktioner og ændringer i din virksomhed ruller stabilt igennem systemet.

Vi åbner her op motorhjelmen og præsenterer nogle af detaljerne i vores Data Warehouse for at give dig et indblik i de mange fordele der ligger i at implementere en gennemarbejdet og fleksibel datamodel.

Den rette dataintegration

InfoSuite kan konsolidere, kombinere og analysere data fra alle former for datakilder i din virksomhed. Det giver dig dybdegående muligheder for dataudforskning og skaber ét samlet beslutningsgrundlag

Baseret på vores store datakendskab har vi desuden udviklet en række plug-and-play-løsninger til de mest gængse it-systemer på markedet, såsom Dynamics NAV og Dynamics AX.

Dataintegration i InfoSuite

Ensretning af dimensioner og transaktionstyper

Det er helt afgørende, at dataene kan sammenlignes på tværs af forretningen.

Det kan dog være svært at sammenholde produkter, leverandører og kunder fra forskellige datakilder.

I InfoSuites Data Warehouse løses dette blandt andet ved at anvende konsolideringsdimensioner for at få det fulde overblik over salget af en given varegruppe eller salget til en kunde, der findes i begge systemer, men med forskellige kundenumre.

Ligeledes arbejder de enkelte systemer med mange forskellige transaktionstyper såsom køb, returnering på lagertransaktioner, krediteringer og så videre. Derfor er InfoSuites datamodel også gearet til at kunne standardisere disse forskellige transaktionstyper.

En anden vigtig faktor er håndteringen af data/dimensioner ol. på forskellige sprog. En bruger skulle jo gerne kunne forstå rapporteringen uanset om sproget er dansk, tysk, spansk, engelsk eller et helt andet.

Dertil kan tilføjes håndteringen af periodebegreberne, også standardiseres på tværs af lande, tidszoner m.v. i datamodellen. Dette gør analyse af data på tværs af landegrænser meget nemmere.

Standardisering af grundtabeller

En fælles valutakurstabel sikrer, at det altid er samme udgangspunkt for omregning til f.eks. rapporteringsvalutaen på koncern niveau.

For at kunne håndtere de forskellige sprog bliver dimensionstekster placeret i tilgængelige sprog i en samlet tabel, så håndteringen forenkles.

Hvis der skal foregå finansiel konsolidering skal der findes tabeller, hvor reglerne for konsolideringen kan opsættes. Det inkluderer bl.a. de interne numre, konti og dimensioner.

Alle beløbsfelter findes i lokalvaluta, firmavaluta og fælles rapporteringsvaluta.

Omregningen mellem firma og rapporteringsvaluta sker altid med ud fra samme valutatabel.

Antal gøres ligeledes op i enheder og omregninger mellem enheder foregår helt automatisk.

Konsolidering og valutahåndtering

Finansiel konsolidering af koncernregnskaber kan være en kompliceret opgave med flere manuelle processer.

Har du derimod den rette løsning på plads, kan konsolideringen foretages med lang større automatik på tværs af forskellige regnskabs-systemer og lignende.

Konsolidering i InfoSuite

Klargjort struktur til håndtering af svære Big Data

Alle data i det enkelte Data Warehouse placeres i fast definerede masterdatatabeller eller i transaktionstabeller.

Masterdataene fortæller via nøgler i transaktionstabellen om yderligere informationer og dimensioner om eksempelvis kontoen, kunden, varen eller leverandøren. Alle transaktioner dokumenterer procesforløbet mellem de forskellige parter, områder, funktioner i hele løsningen

Det klargjorte Data Warehouse og den indeholdte struktur kan inddrage mange typer af Big Data til analyse. De data der eksempelvis kommer fra en hjemmeside eller fra sociale medier skal formes og struktureres, så det bliver enkelt at analysere i dataene – eksempelvis for direkte at kunne følge den digitale salgstragt gennem løbende konverteringer.

For en række af disse områder ligger denne struktur klar i InfoSuites datamodel.

Big Data

Ensartet navngivning og klar dokumentation

Alle tabeller i hvert Data Warehouse er opbygget efter en fælles navngivning og en fælles dokumentation af dataene og tabellerne findes derfor som standard uanset hvem kunden er.

Heri ligger også dokumentation for de primære forskelle i vores branchetilrettede løsninger.

På trods af at InfoSuites Data Warehouse har meget fleksible rammer er der således en klar struktur som gør det nemmere for jer at arbejde med opsætningen, ligesom det også gør samarbejdet med dine konsulenter/hotline enklere.

Skal man eksempelvis finde feltet med omsætning i firmavaluta og hvordan det er udregnet, så er det en stor fordel at det altid hedder det samme og ligger det samme sted uanset kunde.

For dig betyder det også at vi kan yde hurtig og effektiv support.

Kom godt i gang med BI

Står I overfor at skulle implementere en BI-løsning så er det yderst vigtigt at huske den organisatoriske forankring.

Vi har sammensat denne guide til dig med 7 tips til, hvordan du sikrer at brugerne i din virksomhed tager den nye BI-investering til sig.

Guide – organisatorisk forankring af BI

Nem adgang til yderligere dokumentation direkte fra den enkelte analyse

For dokumentation og underbygning af de enkelte analyser kan det nogle gang være nødvendigt, at give direkte adgang til grunddata opsat i tabeller.

Adgangen til links, billeder, websider o.l. fra analyserne ligger klar i InfoSuites Data Warehouse – det eneste der mangler er at I siger hvor dokumentationen skal hentes fra.

Dette var blot nogle af de elementer der udgør InfoSuites Data Warehouse og datamodel. Har du lyst til at vide mere eller har du spørgsmål til hvordan vi vil håndtere dine data, så kontakt os så vi kan hjælpe dig.

InfoSuite Business Intelligence
Flere artikler