Behandling af ansøgning ift. persondataforordningen

Hvis vi modtager en ansøgning med personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om:

• At InfoSuite A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
• At du er velkommen til at kontakte InfoSuite A/S på telefon 74144100 eller mail info@infosuite.dk.
• At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet, og såfremt ansøgningen ikke fører til ansættelse, så kan vi kontakte dig med henblik på besættelse af en lignende eller anden relevant stilling.
• At retsgrundlaget er vores legitime interesse i at kunne vurdere, om du er den rette person til jobbet, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.
• At persondatakategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), særlige (f. eks. cpr.nummer) eller følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger).
• At oplysningerne kan videregives til eksterne modtagere, herunder rekrutteringsbureau, headhunter o.l.
• At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Når vi overfører personoplysninger til disse databehandlere sker det på baggrund af EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC) eller lignende overførselsgrundlag, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
• At dine personoplysninger dels stammer fra dig selv, men eventuelt også fra offentligt tilgængelige kilder (som eksempelvis Facebook og LinkedIn) samt kontakt til referencer.
• At såfremt ansøgningen ikke fører til ansættelse, sletter vi oplysningerne senest 6 måneder efter afslaget er afsendt, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt grundlag for, at vi opbevarer dem i længere tid.
• At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du kan altid henvende dig til InfoSuite A/S og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, få oplysninger slettet, få begrænset vores behandling eller få oplysningerne overført. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling eller klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.