Forecasting i InfoSuite gør dig klogere på fremtiden – helt uden hokus pokus

InfoSuite automatiserer jeres arbejde med forecasting. I vil spare tid og få mere præcise forecasts, så I kan fokusere på at udnytte indsigterne til at lægge planer for fremtiden.

Få en præsentation
Forecasting gir dig et kig i krystalkuglen - InfoSuite

Nemmere forecasting og budgettering i +100 danske virksomheder

Amgros anvender InfoSuite til budgettering og forecasting
Haribo arbejder med forecasting
DHL arbejder med forecasting i InfoSuite
Kyocera udarbejder forecasts i InfoSuite

Automatisér din forecasting og få et bedre datagrundlag med InfoSuite

Det kræver retvisende og valide data at udarbejde præcise forecasts, du rent faktisk kan basere forretning og beslutninger på.

Men det er det ikke nemt at sikre i et excel-ark. Her forældes dine data lynhurtigt, og det er besværligt at opsætte rullende forecasts, du skal opdatere måned for måned, når varenumrene er mange og udsvingene store.

InfoSuites databaserede budgetværktøj opdaterer automatisk dine forecasts med friske, valide data fra alle relevante datakilder, så du har de bedste forudsætninger for at forudsige fremtiden.

Arbejd med forecasting i InfoSuite Budget

Find ud af, om InfoSuite er den rigtige løsning for jer

Overvejer du at investere i en løsning til budgettering og forecasting? Men er du i tvivl om, hvad der er den rette for dig?

Vi tilbyder flere muligheder, der kan hjælpe dig med at træffe den rette beslutning.

Download og prøv en demo
Book en personlig præsentation
Test dit behov på 2 minutter

Forecasts for hele forretningen

I InfoSuite kan du arbejde med forecasting for hvilket som helst forretningsområde, herunder både likviditet, salg og produktion. Værktøjet indhenter relevante data fra alle datakilder, så du kan få et nøjagtigt billede af virkeligheden til at forudsige fremtiden.

Samtidig kan du samle indsigterne i et finansielt forecast, der giver dig et praj om forretnings finansielle kurs. Det giver dig både de overordnede indsigter til at basere strategiske beslutninger på, og det detaljerede indblik til at planlægge konkrete indsatser og aktiviteter og arbejde med Corporate Performance Management.

Kom på forkant med rullende forecasting

Alle virksomheder kan arbejde med rullende forecasts. Men det er særligt oplagt for virksomheder, der opererer i markeder præget af udsving. Med rullende forecasting får du nemlig løbende et aktuelt billede af, hvordan fremtiden ser ud, så du kan drive din forretning med rettidigt omhu.

I InfoSuite er det nemt at opsætte rullende forecasts, som automatisk opdateres med friske data. Dermed kan I fokusere tiden på analyse og planlægning frem for opsætning og vedligeholdelse af regnearkene

Dine forecasts rolle i datadrevet planlægning

Hvis du for alvor vil ha’ valuta for dine data, skal du arbejde med datadrevet planlægning. Med databaseret planlægning baserer du nemlig dine indsatser og aktiviteter på reel viden.

I InfoSuite har du oplagte muligheder for at aktivere din viden fra forecasting i en datadrevet planlægning. Fx kan du udarbejde produktionsforecasts, der automatisk opdateres med indsigter fra dine salgsforecasts. På den måde strømliner du produktionen med den aktuelle efterspørgsel.

Vil du vide, hvordan du bedre aktiverer data i din planning? Så læs med her, hvor vi viser, hvordan InfoSuite gør data til kernen i din planlægning.

Forecasts hjælper Amgros med prioriteringer i budgetteringen

Hos Amgros bruger de InfoSuites forecast– og scenariefunktioner til at beregne sig frem til de rette prioriteringer i budgettet:

”InfoSuite giver mig mulighed for at skrue på forskellige dele af mit budget, så jeg kan se, hvilken økonomisk betydning forskellige tiltag vil have for forretningen.

Læs hele historien om, hvordan Amgros har fået bedre overblik over budgetteringen med InfoSuite. 

Amgros anvender forecasting i InfoSuite til at finde frem til de rette prioriteringer i budgetteringen


Gratis guide:
Få fire simple metoder til salgsforecasting

Salgsforecasts er et stærkt planlægningsredskab, som er med til at skabe synergi mellem din virksomheds drift og økonomi.

Derfor har vi lavet denne guide med fire simple salgsforecast-teknikker til dig, der som økonomiansvarlig i en mindre eller mellemstor virksomhed ønsker at udvide den traditionelle budgettering med mere dynamiske planlægningsmetoder.

Download guiden her

Hvad er forecasting?

Forecast betyder prognose. Forecasting i virksomheder er derfor en analyse af, hvad man forventer at opnå i en given perioden. Forecasting definerer den proces, hvor virksomheder kommer med kvalificerede forudsigelser om fremtiden.

Den viden, som du får gennem et forecast, kan du blandt andet bruge til at udvikle forretningsstrategier, tage finansielle beslutninger og planlægge virksomhedens aktiviteter.

I en forecasting-proces er det nødvendigt at indsamle og analysere forretningsdata for at få indblik i, hvordan virkeligheden har set ud. På den baggrund kan du komme med kvalificerede bud på, hvordan virkeligheden kommer til at se ud for din forretning.

Budgettering vs forecasting

Både budgettering og forecasting er vigtige metoder inden for virksomhedens finansielle planlægning. Trods det er metoderne ret forskellige.

For mens budgettering handler om at udpege de økonomiske målsætninger, handler forecasting om at analysere sig frem til, hvordan man forventer fremtiden ser ud.

På den måde har budgetter og forecasts også hver sin funktion; Mens budgettet sætter en økonomisk ramme for virksomheden, benyttes forecasts ofte mere operationelt til at afstemme eller igangsætte aktiviteter.

Du kan læse meget mere om forskellene mellem budget & forecast her.

Hvad er et rullende forecast?

Rullende forecasting betyder, at du løbende opdaterer dine forecasts måned for måned eller periode for periode. Når en måned løber ud, tilføjes en ny måned i dit forecast for eksempelvis de kommende 12 måneder. Dermed kigger du altid 12 måneder fremad.

Når virksomheder arbejder med rullende forecasting, baserer de typisk deres forudsigelser på historiske data. Men det optimale er at trække både historiske, aktuelle og statistiske data ind i vurderingen.

Hvis du vil vurdere forventningerne til dit salg i et salgsforecast, kan du fx se på, hvad I solgte i samme periode sidste år (historiske data), hvordan jeres sælgere præsterer lige nu (aktuelle data) og hvordan trenden er i markedet (statistiske data). På den måde kan du løbende komme med valide forudsigelser om din forretning.

Forecasts gør din forretning mere agil

En af de klareste fordele ved at lade jeres forecasts rulle er blandt andet, at du styrker virksomhedens agilitet. For når du kontinuerligt opfrisker jeres vurdering er fremtiden, er det langt nemmere at skifte kurs, inden det er for sent; I kan møde udfordringer med rettidigt omhu, og indløse gevinsterne for muligheder i markedet, inden konkurrenter kommer på banen.

Derfor er rullende forecasting også blevet en populær udvidelse af den traditionelle, årlige budgettering, som mange virksomheder stadig holder fast i.

Hvorfor udvide med rullende forecasts?

De fleste virksomheder lægger budgetter – typisk en gang årligt. Men det er bestemt ikke alle, der arbejder strategisk med forecasting – særligt ikke det rullende. Og det er en skam, for forecasting har potentielt den største betydning for din forretning.

Hvis du i dag sætter din lid til årlig budgettering, så har du sikkert bemærket, at dine faktiske resultater sjældent lever op til budgetterne. Det kan fx skyldes en betydelig vækst i virksomheden eller uforudsete udsving i markedet. På den måde er traditionel budgettering ikke et oplagt redskab til at styre forretningen i tråd med de aktuelle omstændigheder.

Forecasting giver et bedre billede af virkeligheden

Netop derfor bør du udvide din traditionelle budgettering med rullende forecasting.

Den rullende forecasting giver dig fleksibiliteten og agiliteten til at komme på finansiel forkant med virkeligheden. Du slipper for at basere indsatser og beslutninger på vurderinger, der blev foretaget ved sidste budgetteringsproces for 10 måneder siden, hvor virkeligheden så helt anderledes ud.

Du kan sagtens arbejde med både traditionel budgettering og rullende forecasting samtidig. Når du implementerer de rullende forecasts som en naturlig forlængelse af din budgettering, kan du løbende revidere de oprindelige budgetter.