Forecasting gør dig klogere på fremtiden – helt uden hokus pokus

InfoSuites forecasting-funktioner gør det nemt at tage et kig ind i krystalkuglen, så du sikkert kan planlægge virksomhedens fremtid. Du kan let arbejde med rullende forecasts, og du får optimal adgang til de data, du baserer dine forecasts på.

Forecasting gir dig et kig i krystalkuglen - InfoSuite

InfoSuite serverer datagrundlaget til din forecasting

Det kræver retvisende og valide data at udarbejde præcise forecasts, du rent faktisk kan basere forretning og beslutninger på.

Men det er det ikke nemt at sikre i et excel-ark. Her forældes dine data lynhurtigt, og det er besværligt at opsætte rullende forecasts, du skal opdatere måned for måned.

InfoSuites dedikerede budgetværktøj opdaterer automatisk dine forecasts med friske, valide data, så du har de bedste forudsætninger for at forudsige fremtiden. Og det er afgørende, hvis du vil på forkant med markedet.

Arbejd med forecasting i InfoSuite Budget
Amgros anvender InfoSuite til budgettering og forecasting
Haribo arbejder med forecasting
DHL arbejder med forecasting i InfoSuite
Fredericia Furniture bruger InfoSuite Budget til forecasting
Kyocera udarbejder forecasts i InfoSuite

Forecasting for hele forretningen

I InfoSuite kan du lave forecasts på hvilket som helst område, herunder både likviditet, salg og produktion. InfoSuite kan nemlig indhente alle relevante data fra forskellige datakilder, så du får et nøjagtigt billede af virkeligheden, inden du forudsiger fremtiden.

Samtidig kan du samle dem alle i ét overordnet, finansielt forecast, som automatisk opdateres med de nyeste forudsigelser, hver gang et del-forecast godkendes.

På den måde får du både et overordnet overblik, du kan basere strategiske beslutninger på, og et detaljeret indblik, du kan bruge til at planlægge konkrete indsatser og aktiviteter.

Kom på forkant med rullende forecasting

Alle virksomheder kan arbejde med rullende forecasts. Men det er særligt oplagt for virksomheder, der opererer i markeder præget af udsving. Rullende forecasting sikrer nemlig et aktuelt billede af, hvordan fremtiden ser ud, så du kan drive din forretning med rettidigt omhu.

I InfoSuite er det nemt at opsætte rullende forecasts, som automatisk opdateres med friske data til jeres prognosticering. Dermed kan I fokusere tiden på analyse frem for opsætning og vedligeholdelse af forecasting-dokumenterne.

Forecasting er essentielt for datadrevet planlægning

Hvis du for alvor vil ha’ valuta for dine data, så skal du arbejde med datadrevet planlægning. Med databaseret planlægning baserer du nemlig dine indsatser og aktiviteter på reel viden.

I InfoSuite har du oplagte muligheder for at aktivere din viden fra forecasting i en datadrevet planlægning. Fx kan du udarbejde produktionsforecasts, der automatisk opdateres med indsigter fra dine salgsforecasts. På den måde strømliner du produktionen med den aktuelle efterspørgsel.

Du kan også benytte dine forecasts til what-if-analyser, distribuere dem via mail til hele eller dele af organisationen, eller følge din forretning via dashboards fyldt med indsigter i realtid.

Datadrevet planlægning i InfoSuite

Vil du se, hvordan du arbejder med forecasting i InfoSuite?

Så book et uforpligtende online-møde med mig, hvor jeg kort vil præsentere mulighederne for forecasting i InfoSuite.

Du kan enten booke et møde via knappen herunder eller tage direkte kontakt til mig via mail eller telefon.

Laila Pedersen
2526 5157
lpe@infosuite.dk

Book online-møde

Hvad er forecasting?

Forecast betyder prognose. Forecasting i virksomheder er derfor en analyse af, hvad man forventer at opnå i en given perioden. Forecasting definerer den proces, hvor virksomheder kommer med kvalificerede forudsigelser om fremtiden.

Den viden, som du får gennem et forecast, kan du blandt andet bruge til at udvikle forretningsstrategier, tage finansielle beslutninger og planlægge virksomhedens aktiviteter.

I en forecasting-proces er det nødvendigt at indsamle og analysere forretningsdata for at få indblik i, hvordan virkeligheden har set ud. På den baggrund kan du komme med kvalificerede bud på, hvordan virkeligheden kommer til at se ud for din forretning.

Budgettering vs forecasting

Både budgettering og forecasting er vigtige metoder inden for virksomhedens finansielle planlægning. Trods det er metoderne ret forskellige.

For mens budgettering handler om at udpege de økonomiske målsætninger, handler forecasting om at analysere sig frem til, hvordan man forventer fremtiden ser ud.

På den måde har budgetter og forecasts også hver sin funktion; Mens budgettet sætter en økonomisk ramme for virksomheden, benyttes forecasts ofte mere operationelt til at afstemme eller igangsætte aktiviteter.

Du kan læse meget mere om forskellene mellem budget & forecast her.

Hvad er et rullende forecast?

Rullende forecasting betyder, at du løbende opdaterer dine forecasts måned for måned eller periode for periode. Når en måned løber ud, tilføjes en ny måned i dit forecast for eksempelvis de kommende 12 måneder. Dermed kigger du altid 12 måneder fremad.

Når virksomheder arbejder med rullende forecasting, baserer de typisk deres forudsigelser på historiske data. Men det optimale er at trække både historiske, aktuelle og statistiske data ind i vurderingen.

Hvis du vil vurdere forventningerne til dit salg i et salgsforecast, kan du fx se på, hvad I solgte i samme periode sidste år (historiske data), hvordan jeres sælgere præsterer lige nu (aktuelle data) og hvordan trenden er i markedet (statistiske data). På den måde kan du løbende komme med valide forudsigelser om din forretning.

Forecasts gør din forretning mere agil

En af de klareste fordele ved at lade jeres forecasts rulle er blandt andet, at du styrker virksomhedens agilitet. For når du kontinuerligt opfrisker jeres vurdering er fremtiden, er det langt nemmere at skifte kurs, inden det er for sent; I kan møde udfordringer med rettidigt omhu, og indløse gevinsterne for muligheder i markedet, inden konkurrenter kommer på banen.

Derfor er rullende forecasting også blevet en populær udvidelse af den traditionelle, årlige budgettering, som mange virksomheder stadig holder fast i.

Hvorfor udvide med rullende forecasts?

De fleste virksomheder lægger budgetter – typisk en gang årligt. Men det er bestemt ikke alle, der arbejder strategisk med forecasting – særligt ikke det rullende. Og det er en skam, for forecasting har potentielt den største betydning for din forretning.

Hvis du i dag sætter din lid til årlig budgettering, så har du sikkert bemærket, at dine faktiske resultater sjældent lever op til budgetterne. Det kan fx skyldes en betydelig vækst i virksomheden eller uforudsete udsving i markedet. På den måde er traditionel budgettering ikke et oplagt redskab til at styre forretningen i tråd med de aktuelle omstændigheder.

Forecasting giver et bedre billede af virkeligheden

Netop derfor bør du udvide din traditionelle budgettering med rullende forecasting.

Den rullende forecasting giver dig fleksibiliteten og agiliteten til at komme på finansiel forkant med virkeligheden. Du slipper for at basere indsatser og beslutninger på vurderinger, der blev foretaget ved sidste budgetteringsproces for 10 måneder siden, hvor virkeligheden så helt anderledes ud.

Du kan sagtens arbejde med både traditionel budgettering og rullende forecasting samtidig. Når du implementerer de rullende forecasts som en naturlig forlængelse af din budgettering, kan du løbende revidere de oprindelige budgetter.