InfoSuite som strategisk styringsredskab

Da Energi Viborg indledte jagten på en BI-løsning, var målet at finde et værktøj, der kunne hjælpe de enkelte afdelinger med at følge op på målsætningerne i forretningens strategi.

Helt konkret handlede det for Energi Viborg om at give medarbejdere og ledelse lettere adgang til den rette viden.

Valget faldt på InfoSuite, og det ser økonomichef Mette Urup som en værdifuld investering i forhold til at få intern succes med strategiens vision, mission og værdier:

“Vi er hos Energi Viborg i gang med en proces internt med at nedbryde vision, mission og værdier i de enkelte selskaber og afdelinger til brugbare nøgletal, der kan understøtte den enkelte afdeling i at følge op på specifikke målsætninger.

I den forbindelse ønsker Energi Viborg at sætte strøm til processen og anvende de mange muligheder, et ledelsesinformationssystem som InfoSuite tilbyder. Vi ser InfoSuite som et vigtigt redskab til at understøtte vores arbejde med hele tiden at blive bedre, så vi holder fokus.”

Om samarbejdet omkring BI-løsningen fortæller Mette Urup:

– Vi oplever InfoSuite som en samarbejdspartner, der lytter og er i stand til at sætte sig ind i kundens behov. En god sparringspartner i en proces, hvor vi ikke kender endemålet, men har en vision om at udvikle relevante og brugbare nøgletal til tiden.

Vores ydelser: 
InfoSuite Business Intelligence
InfoSuite Budget
Rådgivning

Om Energi Viborg

Energi Viborg er en multiforsyningsvirksomhed, der leverer forsyningstjenester til boliger og arbejdspladser inden for områderne el, vand, og spildevand. Derudover producerer Energi Viborg varme og varetager driften af gadelys og trafiksignaler i Viborg Kommune.

Derfor valgte Energi Viborg InfoSuites BI-løsning

Følgende succeskriterier var afgørende for Energi Viborg ved valget af InfoSuite som deres BI-system:

  • Det store kendskab til branchen og de mange erfaringer med indføring af Business Intelligence i en forsyningsvirksomhed
  • Det brugervenlige og intuitive præsentationsværktøj – nemt og enkelt at anvende for den enkelte medarbejder
  • Den kortfristede implementeringsplan – detaljeret plan klar fra dag ét
  • Den skalérbare løsning, der kan udvides med data fra administrations- og fagsystemer
  • Den professionelle sparring, InfoSuite tilbyder møntet på Energi Viborgs behov
  • Den økonomisk fordelagtige løsning i forhold til initial omkostning og løbende drift.

Mød flere InfoSuite-kunder

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til Energi Viborgs BI-løsning? Eller vil du vide, om InfoSuite også kan skabe værdi for din virksomhed? Så ta’ endeligt kontakt til mig.

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk