InfoSuite Case Story

InfoSuite sikrer Amgros
overblikket i en detaljeret budgetteringsproces

For Amgros er den årlige budgettering ikke bare en formssag. Det er en detaljeret og grundig proces, der styrer den strategiske fordeling af økonomien. Derfor bruger Amgros InfoSuite til at føre budgetprocessen sikkert i mål.

Amgros er ejet af de fem danske regioner, som har sat virksomheden i verden for at sikre forsyningen af lægemidler til patienter på de offentlige sygehuse i Danmark.

Den samfundskritiske funktion og det offentlige ejerskab sætter krav til Amgros’ budgettering, som skal være både detaljeret, grundig og strategisk forankret. Det resulterer i en udførlig proces, og på den baggrund valgte Amgros i 2016 at investere i InfoSuite.

Siden har Amgros fået et bedre overblik over budgetprocessen. Det fortæller Ina Barrett, der som økonomi- og administrationschef har det overordnede ansvar for budgetteringen.

”Med InfoSuite har jeg altid overblikket. Jeg kan følge med i, hvor langt vi er nået med budgetteringen, og jeg kan beregne, hvad forskellige scenarier betyder rent økonomisk. Samtidig får vi kontinuitet mellem årene og en ensartet proces i alle afdelinger,” fortæller Ina Barrett og tilføjer:

”Så uden et værktøj som InfoSuite ville vi have meget svært ved at overskue den samlede budgettering.”

Om Amgros I/S

Amgros er en offentlig ejet virksomhed, der sikrer forsyningen af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehuse og høreklinikker. Det gør de via effektive indkøb og udbud, som opnås ved at udnytte de stordriftsfordele, der ligger i at samle regionernes opgaver under ét tag. På den måde sikrer Amgros mere sundhed for samfundets penge.

Læs mere om Amgros her.

Strategisk styringsredskab

Hos Amgros har budgetteringen det primære formål at fordele og prioritere ressourcer for at optimere driften og strømline økonomien med de strategiske målsætninger.

Her hjælper InfoSuite Ina Barrett med at finde ud af, hvordan ressourcerne skal prioriteres. Fx via forecasting– og scenariefunktioner, som hun bruger aktivt til at beregne sig frem til de rette prioriteringer i budgettet:

”InfoSuite giver mig mulighed for at skrue på forskellige dele af mit budget, så jeg kan se, hvilken økonomisk betydning forskellige tiltag vil have for forretningen. Det giver mig fx indblik i, hvordan nye indsatser vil få betydning for lønbudgettet.”

Helt konkret laver Amgros både resultatbudget, investerings-/anlægsbudget og lønbudget i InfoSuite. Derudover anvender de også et likviditetsbudget, hvor InfoSuite automatisk beregner likviditetspåvirkningen i løbet af året.

Altid en sikker backup

Amgros arbejder med årlig budgettering, og for hvert år, der går, opbygger de nye kompetencer i InfoSuite. Men forud for hver budgetperiode er der altid et eller andet, der lige skal genopfriskes, og her nyder Amgros gavn af InfoSuites support.

”Den frustration, som mange nok kender, med, at man ikke kan få hjælp til en problemstilling, oplever vi slet ikke. Vi får altid hurtig og effektiv hjælp fra supporten, og den sikkerhed sætter vi stor pris på.”

Det er ikke kun supporten, Amgros sætter pris på. De er også glade for det kontinuerlige samarbejde, de har med deres personlige InfoSuite-konsulent, om at få mest mulig værdi ud af InfoSuite.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med vores InfoSuite-kontakt. Hun kender vores behov og er godt inde i vores virksomhed. Det betyder meget for os, at InfoSuites rådgivere kender vores forretning,” afslutter Ina Barrett.

Mød flere virksomheder, der budgetterer i InfoSuite

Gasa Nordgrønt bruger InfoSuite Business Intelligence

Har du lignende udfordringer?

Så book en uforpligtende snak om, hvordan InfoSuite kan hjælpe dig og din virksomhed til et bedre overblik over jeres budgettering.


    Ved at sende denne formular accepterer du, at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger, du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over, hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside, www.infosuite.dk.

    Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

    Vi anvender også de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse. Vi følger op ved at sende dig op til fem e-mails eller tage telefonisk kontakt til dig for at opklare eventuelle spørgsmål i relation til din henvendelse, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis dette findes relevant.

    InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

    Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.