Få en samlet løsning til corporate performance management

Sæt mål, læg planer og følg indsatser til dørs med InfoSuite

Med InfoSuite kan du samle budgettering, forecasting, planning, business intelligence og finansiel konsolidering i én løsning. Det gir dig et veloplagt værktøj til at strømline din forretnings performance med udgangspunkt i data.

Få en samlet løsning med InfoSuite

InfoSuite adskiller sig fra andre budgetværktøjer ved at rumme integrerede moduler til BI, konsolidering og aktivitetsplanlægning, som du frit kan tilknytte til din løsning. Derved kan du følge, lede og planlægge din forretning fra én platform.

Dataintegrationer

InfoSuite er udstyret med køreklare integrationer, så du hurtigt kan aktivere data i din budgettering og planlægning. Samtidig kan du let styre brugernes dataadgang.

Nemmere budgettering

InfoSuite gør det enkelt at lægge budgetter, lave forecasts og udregne prognoser, så du kan planlægge din virksomheds næste træk.

BI & Rapportering

Følg løbende op på budgetterne og lav dybdegående analyser med dynamiske dashboards, KPI-monitorering og automatisk rapportdistribution.

Konsolidering

InfoSuite konsoliderer automatisk på tværs af koncernregnskaber og valutakurser. Samtidig får du det langsigtede overblik over virksomhedens likviditet.

Datadrevet planning

Planlæg drift og indsatser på baggrund af friske data om forretning og omverden, og få fuld dokumentation af alle tal og indtastninger.

Hvad er Corporate performance management?

Corporate performance management (CPM) handler om at strømline virksomhedens strategi og mål med indsatser og aktiviteter for effektivt at styre forretningens performance.

Derfor er CPM ikke bare lige en praksis, du implementerer på en dag. Det er en overordnet tilgang til forretningsledelse, som involverer flere redskaber, metoder og processer. Omdrejningspunktet er data, som du via BI bruger til at monitorere, analysere og rapportere om din forretning.

På den måde kan du sætte mål i budgetter, analysere scenarier, lægge finansielle planer og udarbejde forecasts. Det sikrer en datadrevet tilgang til planlægning, som hjælper dig med at lede forretningens performance mod nye højder.

Fire gode grunde til at arbejde med performance management

1. Systematisering af ledelsesarbejdet
Corporate performance management hjælper virksomhedsledere med at drive en bedre og mere effektiv forretning. Planlægning og udførelse, kontrol og evaluering samt opfølgning er alt sammen en del af de fleste lederes arbejde, og Performance Management handler om at sætte disse dele i system.

2. Strategiudvikling- og implementering
I mange virksomheder fastsættes strategier årligt og hives derefter kun frem ganske få gange i løbet af året. Med CPM forankrer du strategien i det daglige arbejde. Gennem visualiseringer såsom scoreboards, aktivitetsplaner og workflows skabes der tydelige sammenhænge mellem strategi, planer, drift og aktiviteter.

3. Organisatorisk transparens
CPM skaber en større gennemsigtighed i virksomheden. Tydeligt kommunikerede KPI’er og målsætninger for de vigtige fokusområder gør det nemmere for alle interessenter at følge virksomhedens performance. Medarbejderne får også et klart billede af, hvad de bliver målt på i forhold til håndtering af processer og levering af resultater.

4. Systematisk og løbende forbedring af processer
Når du aktivt bruger data fra arbejdsgange og processer kan du løbende monitorere forretningen og identificere muligheder for at forbedre performance. Det kontinuerlige fokus kan fx føre til bedre effektivitet, højere motivation hos medarbejderne og bedre kundeservice.

Datadrevet planlægning i InfoSuite

En datadrevet tilgang til planning er afgørende for din succes med corporate performance management.

InfoSuite hjælper dig med at aktivere data i hele planlægningsprocessen, så du kan optimere driften og iværksætte aktiviteter på et faktuelt grundlag.

Lær hvordan InfoSuite kan gøre din planlægning mere datadrevet her.

Vil du se, hvad InfoSuite kan?

Har du en halv time? Så lad mig give dig et indblik i, hvad InfoSuite kan gøre for jeres performance.

Book et online-møde med mig, hvor jeg fortæller lidt om vores produkt ― det plejer at være ret hyggeligt, og det er altid helt uforpligtende.

Anne Mette Christensen
2526 5126

amc@infosuite.dk

Book møde