Performance Management:
Sæt mål, læg en plan, eksekvér og følg op med InfoSuite.

Performance Management handler om at optimere sammenspillet mellem din virksomheds ydelser og præstationer. InfoSuite understøtter hele jeres performance management-proces med planlægning, visualisering og udførelse, så I konstant bliver bedre og når jeres strategiske mål.

Hent demo

Hvad er performance management?

Performance management handler om at styre både medarbejder- og virksomheds performance, samtidig med at disse aspekter tilpasses jeres strategiske mål og prioriteter.

God Performance Management kræver således ikke blot et klart billede af status quo, men også en klar plan, som specificerer de næste skridt for både ledelsen og medarbejderne.

InfoSuite adskiller sig fra andre business intelligence-løsninger ved at indeholde integrerede moduler til budgettering og aktivitetsplanlægning. Det gør InfoSuite til det perfekte performance management-værktøj.

Følg dine præstationer til dørs

InfoSuite hjælper dig til holde fokus på din Performance Management gennem et kontinuerligt fokus på fire essentielle spørgsmål:

– Hvad er vores mål? (opstil mål baseret på strategien)
– Hvordan når vi dem? (nedbryd målene til konkrete handlinger)
– Hvordan går det lige nu? (mål på status quo)
– Og hvad skal der gøres? (iværksæt korrigerende handlinger)

Haribo arbejder med forecasting
DHL arbejder med forecasting i InfoSuite
Fredericia Furniture bruger InfoSuite Budget til forecasting
Kyocera udarbejder forecasts i InfoSuite

Datadrevet beslutningsstøtte

Effektiv Performance Management kræver et opdateret beslutningsgrundlag. Moderne videnstunge organisationer arbejder i en verden, der ændrer sig med stor hast.

Det betyder, at regnskaberne fra sidste år ikke længere er tilstrækkelige styringsredskaber, ligesom den måde man arbejdede på sidste år sikkert heller ikke matcher den aktuelle efterspørgsel.

Performance Management er en helhedsorienteret ledelsesmodel, der bør bygge på den allernyeste viden; viden som ofte ligger gemt i din virksomheds data.

Ved at bruge jeres data aktivt og intelligent, kan opdaterede nøgletal suppleres med indsats- og resultatmål, for derved at tydeliggøre hvordan fremtidige indsatser kan forbedre resultaterne.

InfoSuite dækker det hele

InfoSuite er unik, idet vi dækker og hjælper dig med det hele. InfoSuite lader dig opstille konkrete mål og tage temperaturen herpå, gør det muligt at forstå hvorfor og giver dig værktøjer til at planlægge fremtiden, blandt andet via vores budgetteringsløsning og aktivitetsplaner.

Derudover understøtter InfoSuite blandt andet også Balanced Scorecard og strategikort, som giver dig en roadmap til strategiudførelse og gør det muligt at følge op på kunde-, vækst- og procesorienterede mål i tillæg til finansielle mål.

Ydermere gør InfoSuite det nemmere at synliggøre resultat- og indsatsmål for resten af organisationen, f.eks. via måltavler.

Fire gode grunde til at arbejde med performance management?

Systematisering af ledelsesarbejdet
Grundlæggende hjælper Performance Management lederne i virksomheden til at blive bedre ledere. Planlægning og udførelse, kontrol og evaluering samt opfølgning er alt sammen en del af de fleste lederes arbejde, og Performance Management handler om at sætte disse dele i system.

Strategiudvikling og strategiimplementering
I mange virksomheder fastsættes strategier årligt og hives derefter kun frem ganske få gange, indtil næste års strategier skal udarbejdes.

Et værktøj som InfoSuite vil kunne understøtte et aktivt arbejde med din virksomheds strategier i dagligdagen. Gennem visualiseringer såsom scoreboards, aktivitetsplaner og meget andet skabes der tydelige sammenhænge mellem strategierne og det daglige arbejde.

Organisatorisk transparens
Performance Management skaber en større gennemsigtighed i virksomheden. Tydeligt kommunikerede KPI’er og målsætninger for de vigtige fokusområder gør det nemmere for alle interessenter at følge virksomhedens performance. Medarbejderne har således også et klart billede af, hvad de bliver målt på i forhold til håndtering af processer og levering af resultater.

Systematisk og løbende forbedringer af processer
Ved aktivt at bruge data og dokumentation fra arbejdsgange og processer kan løbende forbedringsmuligheder i langt højere grad spores og sættes i gang.

Performance Management hjælper således med at systematisere og tydeliggøre forbedringsmulighederne. Et kontinuerligt fokus på dette kan blandt andet medføre højere effektivitet, højere motivation hos medarbejderne og bedre kundeservice.

Vil du se, hvad InfoSuite kan?

Har du en halv time? Så lad mig give dig et indblik i, hvad InfoSuite kan gøre for jeres performance.

Du kan enten booke et online-møde med mig, hvor jeg fortæller lidt om vores produkt ― det plejer at være ret hyggeligt, og det er altid helt uforpligtende.

Book møde