Fejlfri finansiel konsolidering
med få klik

Slip for det tidstunge, manuelle arbejde med konsolidering af koncernens regnskaber.
Med InfoSuite kan du hurtigt konsolidere finansdata på tværs af selskaber og valutakurser – nemt og automatisk.

Book en uforpligtende præsentation

Få mere ud af konsoliderede finansdata

Med InfoSuites løsning til finansiel konsolidering kan du nemt konsolidere på tværs af koncernens selskaber.
InfoSuite samler hele konsolideringsprocessen ét sted, og du kan let bruge dine konsoliderede data til budgettering, forecasting og planlægning via InfoSuites budgetværktøj.

Det giver dit økonomi-team de bedste kort på hånden i arbejdet med at sikre koncernens finansielle succes.

Koncernens data samlet ét sted

Konsolideringen af data fra forskellige økonomisystemer og kontoplaner i koncernens selskaber kan trække tænder ud. Det er svært, og det tager lang tid.

InfoSuite indsamler automatisk data fra dine selskaber i ét data warehouse. Her konsolideres de automatisk, så du via InfoSuite kan få et samlet billede af koncernens data.

Elimineringer, sammenlægninger og valuta beregnes også automatisk – alt er samlet og mappet uden fejl.

InfoSuites løsning til finansiel konsolidering samler alle koncernens data i ét data warehouse

Sådan er InfoSuites model til finansiel konsolidering opbygget

Finansiel konsolidering

Vi opbygger og afstemmer rapportering pr. selskab.

Vi klarlægger din koncernstruktur ud fra:

 • Dataopdelt ejerandele
 • Relationer
  • Datasammenhæng
  • Kontoplan mappes til Koncernkontoplan
  • Koncern/delkoncern.

Herefter kaster vi os over valutahåndtering. Det indebærer:

 • Bogføringskurs
 • Gennemsnitskurs
 • Ultimo kurs
 • Budgetkurs
 • Overførsel af resultat til resultat tidligere år.
 • Kursdifferencer

Det kommer blandt andet til udtryk gennem én kurstabel, transaktionsvaluta, firmavaluta og koncernvaluta pr. koncern/delkoncern.

Nu starter vi første eliminering, der dækker over:

 • Interne transaktioner
  • Bogføringskoder (automatisk)
  • Posteringsniveau (manuelt)
  • InterCompany setup (via kontostreng)

Her introducerer vi anden eliminering. Det oprettes i et elimineringsfirma og kan indebære:

 • Kapitalandele
 • Intern avance
 • Gæld, tilgodehavender og anlægsaktiver
 • Goodwill
 • Skattekorrektioner

Endeligt er det tid til afstemning. En afsluttende proces, der fokuserer på:

 • Koncernrapportering
 • Overblik over elimineringer
 • Eventuelle noter

De automatiske processer til elimineringer, valutaomregninger og ejerandele minimerer tidsforbruget til konsolidering betydeligt. Du kan derfor koncentrere dig om at få de sidste ”poster” med i koncernen, som fx: hensættelse til skat, koncerngoodwill og beregning af interne avancer på jeres lagre.

Spækket med smarte beregninger

Når du investerer i InfoSuites konsolideringsløsning, får du en lang række smarte beregninger med i pakken.

Fx resulterer koncernens forskellige ejerandele typisk i, at økonomi-teamet må tilbringe aftener i excel-arkene, for at få konsolideringen til at gå op.

Her beregner InfoSuite automatisk ejerandelenes påvirkning i regnskaberne.

Finansiel konsolidering

Automatisér
finansiel konsolidering

 • Konsolidér finansdata uden at røre en finger

 • Arbejd nemt på tværs af komplekse koncernstrukturer

 • Håndtér budgetter, planer og forecasts for hele koncernen

 • Automatisér rapporteringen til hele organisationen

Book præsentation
Med InfoSuite får du en samlet løsning til finansiel konsolidering

Har du spørgsmål?

Så ta’ endeligt kontakt til mig! Jeg er altid klar på en snak om, hvordan InfoSuite kan hjælpe dig og din virksomhed.

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk