Finansiel konsolidering – helt automatisk

Konsolidering skal ikke være en lang, sej, manuel proces, der alligevel genererer fejl og kræver en masse tid. Det skal være automatisk på tværs af koncernregnskaber og valutakurser – og så skal det være let!

Det er det i InfoSuite.

Finansiel konsolidering

Konsolidering af regnskaber

Hvorfor er konsolidering en så tidskrævende opgave? Det er det blandt andet, fordi vi skal konsolidere finansielle data på tværs af forskellige regnskaber og selskaber. Du har oftest at gøre med forskellige økonomisystemer, kontoplaner og meget andet, der skal håndteres.

Men hvad hvis alt besværet ikke behøver at blive udført manuelt, men kan klares automatisk?

Med InfoSuites konsolideringsværktøj indsamler vi alle data i koncernen i et datawarehouse – uanset ERP-systemer, kontoplaner, valuta og lande. Og med ønsket om automatisk håndtering af elimineringer, sammenlægninger og valutahåndtering opstiller vi en række regler, der sikrer dig en let og effektiv finansiel konsolidering.

Alt er samlet, mappet og uden fejl.

Automatiske elimineringer

Konsolidering af et koncernregnskab mellem moderselskaber og datterselskaber involverer også eliminering af intern samhandel og mellemværender.

I InfoSuite gør vi det automatisk ved at opsætte en række dimensioner til brug for registrering af intern handel og interne mellemregningskonti. Det eneste du skal sikre er, at registreringerne foretages korrekt.

Derved er det lettere at frasortere disse poster i det konsoliderede regnskab. Du kan med få klik tjekke om elimineringerne går i nul – på tværs af koncernen.

Omregn til koncernvaluta

Med datterselskaber i forskellige lande kan omregning af valuta være en tidskrævende opgave. Men ikke i InfoSuites konsolideringsmodel.

En fælles valutakurstabel i InfoSuite sikrer, at det altid er samme udgangspunkt for omregning til f.eks. rapporteringsvalutaen på koncernniveau eller flere koncernniveauer.  Alle beløbsfelter findes i lokalvaluta, firmavaluta og fælles rapporteringsvaluta til konsolidering – og vi håndterer selvfølgelig også kursdifferencen mellem balancen og resultatopgørelsen.

Endeligt beregnes minoritetsejernes andel også helt automatisk – også hvis der sker ændringer i ejerandelene i løbet af året.

Prøv vores demo

Se med dine egne øjne, hvordan InfoSuite digitaliserer dit arbejde med finansiel rapportering og økonomistyring i InfoSuite.

Afprøv InfoSuite nu

Hvorfor spilde unødvendig tid på konsolidering?

Finansiel konsolidering

Her ses et eksempel på en koncernstruktur, der normalt kan skabe en ordentlig hovedpine.

Men med den rigtige konsolideringsmetode får du fejlfri rapportering, der har taget højde for de forskellige ejerandele i den automatiske proces. Din konsolideringsløsning er blot en beregning rigere og du har en bekymring mindre.

Vil du se, hvordan du konsoliderer med InfoSuite?

Så lad os vise dig det!
Og vi gør det, mens du sidder ved din pc.

Dyk ned i de forskellige beregningsformer og automatiseringen i InfoSuites konsolideringsværktøj. Stil alle de fornødne spørgsmål, du kan komme i tanke om. Helt uforpligtende!

Book præsentation

Sådan er konsolideringsmodellen opbygget

Vi opbygger og afstemmer rapportering pr. selskab via InfoSuite Finanspakken.

Vi starter med at klarlægge din koncernstruktur. Det gør vi ud fra:

 • Dataopdelt ejerandele
 • Relationer
  • Datasammenhæng
  • Kontoplan mappes til Koncernkontoplan
  • Koncern/delkoncern.

Herefter kaster vi os over valutahåndtering. Det indebærer:

 • Bogføringskurs
 • Gennemsnitskurs
 • Ultimo kurs
 • Budgetkurs
 • Overførsel af resultat til resultat tidligere år.
 • Kursdifferencer

Det kommer blandt andet til udtryk gennem én kurstabel, transaktionsvaluta, firmavaluta og koncernvaluta pr. koncern/delkoncern.

Nu starter vi første eliminering, der dækker over:
 • Interne transaktioner
  • Bogføringskoder (automatisk)
  • Posteringsniveau (manuelt)
  • InterCompany setup (via kontostreng)

Her introducerer vi anden eliminering. Det oprettes i et elimineringsfirma og kan indebære:

 • Kapitalandele
 • Intern avance
 • Gæld, tilgodehavender og anlægsaktiver
 • Goodwill
 • Skattekorrektioner

Endeligt er det tid til afstemning. En afsluttende proces, der fokuserer på:

 • Koncernrapportering
 • Overblik over elimineringer
 • Eventuelle noter

De automatiske processer til elimineringer, valutaomregninger og ejerandele minimerer tidsforbruget til konsolidering betydeligt. Du kan derfor koncentrere dig om at få de sidste ”poster” med i koncernen. Hensættelse til skat, koncerngoodwill og få beregnet de interne avancer på jeres lagre.

Finansiel konsolidering

Vil du vide mere?

Erik kender din stol rimelig godt!
Han har nemlig siddet i én magen til. Derfor ved han også, hvilke pains du kæmper med i din hverdag. Det behøver ikke at handle om en fuldendt business intelligence-løsning eller et færdigt budgetteringsværktøj, men har du brug for strategisk sparring på, hvordan du udnytter din tid inden for økonomisk performance fuldt ud – så tøv ikke med at give ham et kald!

Jim forstår med garanti din forretning.
Han har i mere end 26 år samlet informationer og succeshistorier ind fra alle de økonomiansvarlige, der har siddet på den anden side af bordet i vores samarbejder. Jim er et omvandrende leksikon, hvad angår implementeringer og fuldautomatiske processer inden for både BI og budgettering. Kontakt Jim, hvis du gerne vil vide mere om vores konsolideringsmetode!