Få et likviditetsbudget, der altid er opdateret – præcist og automatisk

Drop de fejlbehæftede regneark til likviditetsbudgettet. Med InfoSuite automatiserer du overførslen af tal fra ERP til dit likviditetsbudget og får optimalt overblik over pengestrømmene i din virksomhed.

Prøv InfoSuite gratis
Likviditetsbudget i InfoSuite

InfoSuite forenkler budgetteringen hos +100 danske virksomheder

Gasa Nord Grønt - InfoSuite Budget
Molslinjen bruger InfoSuite Budget
PWT benytter InfoSuite til budgettering
Sticks arbejder med budgettering i InfoSuite

fuldt overblik over din virksomheds likviditetsudvikling

Med InfoSuite får du et unikt værktøj til at følge og forudsige udviklingen i din virksomheds likviditet – stort set uden du selv skal røre en finger.

I forbindelse med din virksomheds budgettering, beregner InfoSuite automatisk den budgetterede likviditetspåvirkning i likviditetsbudgettet. Det hjælper dig blandt andet, når du skal kontrollere og optimere budgetternes sammenhængskraft.

Samtidig kan InfoSuite hjælpe dig med at udarbejde løbende cash flow-simuleringer ud fra aktuelle data fra eksempelvis dit ERP-system. Det giver dig en unik indsigt i jeres likviditet, og hjælper dig med at sikre virksomhedens betalingsevne.

Alt sammen sker helt automatisk, så du slipper for komplekse beregninger og månedlige gentagelser, og får mere tid til dit aktive arbejde med at optimere virksomhedens likviditet i praksis.

Hvorfor lægge et likviditetsbudget?

Det er svært at gennemskue den fremtidige likviditet og betalingsevne på baggrund af et driftsbudget. Der er ganske enkelt for mange faktorer i spil. Alligevel lægger mange virksomheder først et likviditetsbudget, når de bliver bedt om det af bank eller investorer, eller hvis der er deciderede likviditetsproblemer i virksomheden. Men der er altså mange andre gode grunde til at budgettere på likviditeten.

Få overblik med likviditetsbudget

Få overblik over betalingsevne

Få komplet overblik over jeres betalingsevne på månedsbasis for det kommende år. Du kan se, om I får under- eller overskud i de enkelte perioder i årets løb, om I kan betale udgifterne, og hvad I har i kassen til investeringer og uforudsete hændelser.

Vurder investeringer med et likviditetsbudget

Vurdér påvirkningen af investeringer

Et præcist likviditetsbudget hjælper dig med at forudsige, hvordan investeringer vil påvirke din overordnede økonomi. Du vil også kunne se, om dine planer for investeringer er realistiske inden for den eksisterende kreditramme.

Spot besparelser med et likviditetsbudget

Spot potentialer for besparelse

Når alle udgifter er anført i likviditetsbudgettet, har du overblik over de omkostninger, som du måske ikke tænker over i det daglige. Det giver dig mulighed for at spotte muligheder for besparelse, som i det store billede vil sikre en stærkere økonomi.

Test scenarier med likviditetsbudget

Test cash flow-scenarier

Med InfoSuites funktioner til cash flow-simulering kan du teste scenarier og vurdere, hvilke tiltag der kan optimere likviditeten i din virksomhed. Test fx betydningen af en kortere kredittid for kunderne eller prisstigninger hos leverandører.

Find ud af, om InfoSuite er den rigtige løsning for jer

Overvejer du at investere i en budgetteringsløsning? Men er du i tvivl om, hvad der er den rette for dig?

Vi tilbyder flere muligheder, der kan hjælpe dig med at træffe den rette beslutning.

Download og prøv en demo
Book en personlig præsentation
Test dit behov på 2 minutter
I Amgros' likviditetsbudget opdateres tallene helt automatisk med udgangspunkt i data fra ERP

InfoSuite giver Amgros bedre overblik over budgetteringen

Amgros, der er ejet af de fem danske regioner, bruger InfoSuite under hele budgetprocessen; Udover at lægge resultatbudget, investerings-/anlægsbudget og lønbudget, anvender de et likviditetsbudget, hvor InfoSuite automatisk beregner likviditetspåvirkningen i løbet af året, hvilket sikrer et solidt overblik.

“Med InfoSuite har jeg altid overblikket. Jeg kan følge med i, hvor langt vi er nået med budgetteringen, og jeg kan beregne, hvad forskellige scenarier betyder rent økonomisk.”

Ina Barrett, økonomi- og administrationschef hos Amgros.

Læs hele casen her.

Om likviditetsbudgettet og hvordan du lægger det

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er et budget, der viser, hvor mange penge du vil have på firmaets konti i en fremtidig periode.

Det er en oversigt over alle virksomhedens fremtidige ind- og udbetalinger, så du måned for måned kan se, om du har penge i kassen/banken til at betale de udgifter, som du forventer at få.

Et likviditetsbudget gør dig således rettidigt opmærksom på, om du i en fremtidig periode ikke vil have penge nok i banken til at betale dine udgifter, samt om du er sårbar ift. uforudsete hændelser, f.eks. at en kunde ikke kan betale rettidigt, at salget svigter mv.

Dermed er et likviditetsbudget også et centralt grundlag ift. at planlægge og optimere virksomhedens aktiviteter samt for dialogen med din bank eller investor om kreditgrænser og betingelser.

Hvad er forskellen mellem et likviditetsbudget og et driftsbudget?

Et likviditetsbudget kan sammenlignes med en oversigt over banktransaktioner, blot fremadrettet i stedet for historisk. Dermed adskiller et likviditetsbudget sig fra det kendte driftsbudget på en række centrale områder:

  • Alle beløb er inklusive moms/momsen skal med i budgettet
  • Moms afregnes kvartalsvis, og ikke når du modtager/betaler momsbeløb
  • Dine indbetalinger kommer ikke altid i samme måned, som du har tjent dem
  • Afskrivninger medregnes ikke, da de ikke er kontante udbetalinger, men blot et beregnet værditab.

Desuden er der en række udbetalinger, som er med i et likviditetsbudget, men ikke i driftsbudgettet, bl.a.

  • Udtræk til privatforbrug
  • Afdrag på lån – kun renterne indgår i driftsbudgettet som udgift
  • Investeringer i anlægsaktiver som maskiner, bygninger, inventar m.m.

Sådan lægger du effektivt et likviditetsbudget

Når du skal lægge et driftsbudget, kan du begynde ved at skele til driftsbudgettet. Et godt og realistisk driftsbudget er nemlig et glimrende udgangspunkt for dit likviditetsbudget.

Der er mange ting at tage højde for i likviditetsbudgettet og det kan være særdeles tidskrævende – blandt andet fordi der skal være styr på samtlige ind- og udbetalinger inkl. kredittider.

Rent teknisk er det også komplekst at udarbejde et likviditetsbudget i regneark, samt at sikre at der er nøjagtigt sammenhæng til driftsbudgettet. Ændringer eller simuleringer i driftsbudgettet slår nemlig ikke automatisk igennem i likviditetsbudgettet, hvilket betyder, du kontinuerligt skal opdatere tallene manuelt.

På den måde vokser det tidsmæssige forbrug på budgettering og opfølgning.

Automatisér dit likviditetsbudget

Hvis I vil anvende likviditetsbudgettet som et løbende overblik over den kommende tids cash flow, bør i automatisere processen. Manuel opdatering i regneark vil simpelthen blive for tidskrævende.

I stedet bør det bygge på automatiserede sammenhænge til driftsbudgettet, der skabes som en sammenhængende konsekvens af de driftsmæssige budgetter og planer.

Det vil sikre et fuldendt overblik over de likvide konsekvenser ved beslutninger og spare dig tid i den løbende opfølgning.