Få finansielt overblik med et automatisk likviditetsbudget

Drop de fejlbehæftede regneark til dit likviditetsbudget. Med InfoSuite automatiserer du overførslen af tal fra ERP til dit likviditetsbudget og får optimalt overblik over pengestrømmene i din virksomhed.

Prøv InfoSuites budgetværktøj
Likviditetsbudget

Undgå ubehagelige overraskelser

Mange virksomheder har svært ved at forudse deres likviditetsudvikling et år frem i tiden.

Men med likviditetsstyringsmodulet i InfoSuite Budget får du et unikt værktøj til at holde øje med og forudsige udviklingen i din virksomheds likviditet.

Likviditetsmodulet kan bl.a. hjælpe dig til at være godt forberedt til møderne med dit pengeinstitut, når likviditetsudviklingen for det næste år skal forhandles/vurderes.

Du vil opnå et bedre overblik og kunne forberede en eventuel forhandlingssituation. Samtidig erhverver du dig en dynamisk løsning, der gør det muligt hele tiden at arbejde aktivt og på forkant med virksomhedens likviditet. Det sikrer dig også at undgå ubehagelige overraskelser på sigt.

Få styr på din virksomheds likviditet

Via likviditetsmodulet i InfoSuite beregnes der automatisk en likviditetspåvirkning ift. de budgetterede resultater.

Relationerne fra drift til balance defineres, og der foretages automatisk overførsel og fordeling. Efterfølgende gennemføres de forventede likviditetsforløb for posterne således, at du kan vurdere udviklingen i de likvide beholdninger. På den måde sikrer vi dig mindre tid til komplekse beregninger og månedlige gentagelser, og mere tid til dit aktive arbejde med virksomhedens likviditet i praksis.

Opfølgningen kan naturligvis også udvides, så du får mulighed for at vurdere udviklingen i debitorer, lagre, kreditorer m.v., idet der automatisk skabes en månedsopdelt balance. Konstant budgetterer du helt tæt på analysen.

Mød vores budget-kunder

Gasa Nord Grønt - InfoSuite Budget
Molslinjen bruger InfoSuite Budget
Solina arbejder med budgettering i InfoSuite
PWT benytter InfoSuite til budgettering
Sticks arbejder med budgettering i InfoSuite

Derfor bør du udarbejde et likviditetsbudget

Det er vanskeligt at gennemskue virksomhedens fremtidige likviditet og betalingsevne på baggrund af et driftsbudget.

Der er ganske enkelt for mange faktorer i spil. Mange virksomheder lægger først et likviditetsbudget, hvis de bliver bedt om det af banken eller investorerne, eller hvis der er deciderede likviditetsproblemer i virksomheden.

Likviditetsproblemer opstår som regel uforudset og som bekendt kan mangel på likviditet føre til konkurs, uanset at virksomhedens langsigtede fundament er solidt og realistisk.

Det er således et udtryk for rettidigt omhu ift. virksomhedens optimale drift at have et nøjagtigt billede af virksomhedens betalings- og investeringsevne i den kommende budgetperiode. Og lige netop derfor bør du udarbejde et likviditetsbudget.

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er et budget, der viser, hvor mange penge du vil have på firmaets konti i en fremtidig periode.

Det er en oversigt over alle virksomhedens fremtidige ind- og udbetalinger, så du måned for måned kan se, om du har penge i kassen/banken til at betale de udgifter, som du forventer at få.

Et likviditetsbudget gør dig således rettidigt opmærksom på, om du i en fremtidig periode ikke vil have penge nok i banken til at betale dine udgifter, samt om du er sårbar ift. uforudsete hændelser, f.eks. at en kunde ikke kan betale rettidigt, at salget svigter mv.

Dermed er et likviditetsbudget også et centralt grundlag ift. at planlægge og optimere virksomhedens aktiviteter samt for dialogen med din bank eller investor om kreditgrænser og betingelser.

Likviditetsbudget ift. driftsbudget

Et likviditetsbudget kan sammenlignes med en oversigt over banktransaktioner, blot fremadrettet i stedet for historisk. Dermed adskiller et likviditetsbudget sig fra det kendte driftsbudget på en række centrale områder:

  • Alle beløb er inklusive moms/momsen skal med i budgettet
  • Moms afregnes kvartalsvis, og ikke når du modtager/betaler momsbeløb
  • Dine indbetalinger kommer ikke altid i samme måned, som du har tjent dem
  • Afskrivninger medregnes ikke, da de ikke er kontante udbetalinger, men blot et beregnet værditab

Desuden er der en række udbetalinger, som er med i et likviditetsbudget, men ikke i driftsbudgettet, bl.a.

  • Udtræk til privatforbrug
  • Afdrag på lån – kun renterne indgår i driftsbudgettet som udgift
  • Investeringer i anlægsaktiver som maskiner, bygninger, inventar m.m.

Likviditetsbudgettet hjælper dig med at:

Få overblik med likviditetsbudget

Få overblik over din betalingsevne

Du får overblik over din betalingsevne på månedsbasis for det kommende år. Du kan se, om du får et under- eller overskud i de enkelte perioder i årets løb, om du har penge nok til at betale dine udgifter, og hvad du har i kassen til uforudsete hændelser.

Har du fx penge nok på kontoen, hvis du mister en stor kunde? Kan du klare dig igennem en sløv salgsperiode? Og kan du betale dine udgifter, hvis en kunde betaler for sent/ikke betaler overhovedet?

Vurder investeringer med et likviditetsbudget

Se, hvordan investering påvirker økonomien

Ofte vil du som virksomhedsleder stå over for nogle store investeringer, som kan have betydelige konsekvenser for din virksomhed. Du kan bruge likviditetsbudgettet til at forudsige, hvordan investeringen vil påvirke din økonomi.

Du vil også kunne se, om dine planer er realistiske med den eksisterende kreditramme i banken. Med et gennemarbejdet likviditetsbudget, der viser dit kapitalbehov, står du stærkere i forhandlingen med banken.

Spot besparelser med et likviditetsbudget

Spotte besparelsesspotentialer

Et likviditetsbudget kan afdække eventuelle besparingspotentialer. Når alle udgifter er anført, har du overblik over de omkostninger, som du måske ikke tænker over i det daglige – og her kan der være mange penge at spare.

Måske kan du få et billigere telefonabonnement et andet sted eller opnå besparelser ved at samle dine forsikringer. Eller du kan have en række små udgifter til licenser, software eller abonnementer, som du måske ikke bruger, men stadig betaler til – fordi det blot kører automatisk.

Test scenarier med likviditetsbudget

Teste scenarier for likviditetsoptimering

Et likviditetsbudget gør dig i stand til at vurdere, hvorledes du kan forbedre din likviditet. Heri kan du nemlig teste forskellige, strategiske scenarier og herefter vurdere hvilke tiltag, der kan optimere likviditeten i din virksomhed.

Hvad betyder det for likviditeten, hvis dine kunder får kortere kredittid, eller dine leverandører giver dig længere kredittid. Hvad betyder det for likviditeten, hvis du sætter priserne op eller får forhandlet leverandør-priserne ned?

Sådan lægger du et likviditetsbudget på en effektiv måde

Har du fået lagt et realistisk driftsbudget, er det et godt grundlag at bygge et likviditetsbudget på.

Men der er mange ting at tage højde for i likviditetsbudgettet, jf. afsnittet om likviditetsbudget vs. driftsbudget, og der skal være styr på samtlige ind- og udbetalinger inkl. kredittider, hvilket er tidskrævende.

Rent teknisk er det komplekst at udarbejde et likviditetsbudget i et regneark, samt at sikre at der er nøjagtigt sammenhæng til driftsbudgettet.

Eventuelle ændringer eller simuleringer i driftsbudgettet slår ikke automatisk igennem i likviditetsbudgettet, idet der er tale om to uafhængige regneark.

På den måde vokser det tidsmæssige forbrug på budgettering og opfølgning.

Det effektive likviditetsbudget bygger på automatiseret sammenhæng til driftsbudgettet og skabes som en sammenhængende konsekvens af de driftsmæssige budgetter og planer.

InfoSuite tilbyder netop denne sammenhæng, der sikrer det fuldstændige overblik over beslutningers konsekvens, og sparer dig tid i den løbende opfølgning.

InfoSuite besidder altså funktionalitet til at arbejde med både driftsbudgettering, likviditetsbudgettering, forecasting og simulering på en integreret måde, så det bliver meget nemmere og hurtigere at benytte budgettering som et strategisk værktøj for virksomhedsledelsen.

Hent guiden – 7 tips til optimering af jeres budgetteringsproces