Likviditetsbudget i InfoSuite giver dig bedre overblik over cash flow

Drop de fejlbehæftede regneark og slip for manuelt at hente data fra dit ERP-system. InfoSuite automatiserer dit likviditetsbudget og giver dig optimalt overblik over virksomhedens pengestrømme.

Prøv InfoSuite nu
Likviditetsbudget i InfoSuite

InfoSuite forenkler budgetteringen hos +100 danske virksomheder

Gasa Nord Grønt - InfoSuite Budget
Molslinjen bruger InfoSuite Budget
PWT benytter InfoSuite til budgettering
Sticks arbejder med budgettering i InfoSuite
Amgros arbejder med budgettering i InfoSuite

Få fuldt overblik over likviditeten
– helt automatisk

Med InfoSuites modul til likviditetsstyring kan du følge og forudsige udviklingen i din virksomheds likviditet – stort set uden du selv skal røre en finger. Den budgetterede likviditetspåvirkning beregnes nemlig helt automatisk i dit likviditetsbudget.

Samtidig udarbejder InfoSuite løbende cash flow-simuleringer ud fra aktuelle data fra bl.a. dit ERP-system. Det giver dig en unik indsigt i jeres likviditet, og hjælper dig med at sikre virksomhedens betalingsevne.

Alt sammen sker helt automatisk, så du slipper for komplekse beregninger og månedlige gentagelser, og får mere tid til at arbejde aktivt med at optimere virksomhedens likviditet i praksis.

Derfor skal I ha’ et likviditetsbudget

Det er svært at gennemskue den fremtidige likviditet og betalingsevne på baggrund af et driftsbudget. Der er ganske enkelt for mange faktorer i spil. Alligevel lægger mange virksomheder først et likviditetsbudget, når de bliver bedt om det af bank eller investorer, eller hvis der er deciderede likviditetsproblemer i virksomheden. Men der er altså mange andre gode grunde til at budgettere på likviditeten.

Få overblik med likviditetsbudget

Få overblik over betalingsevne

Få komplet overblik over jeres betalingsevne på månedsbasis for det kommende år. Du kan se, om I får under- eller overskud i de enkelte perioder i årets løb, om I kan betale udgifterne, og hvad I har i kassen til investeringer og uforudsete hændelser.

Vurder investeringer med et likviditetsbudget

Vurdér påvirkningen af investeringer

Et præcist likviditetsbudget hjælper dig med at forudsige, hvordan investeringer vil påvirke din overordnede økonomi. Du vil også kunne se, om dine planer for investeringer er realistiske inden for den eksisterende kreditramme.

Spot besparelser med et likviditetsbudget

Spot potentialer for besparelse

Når alle udgifter er anført i likviditetsbudgettet, har du overblik over de omkostninger, som du måske ikke tænker over i det daglige. Det giver dig mulighed for at spotte muligheder for besparelse, som i det store billede vil sikre en stærkere økonomi.

Test scenarier med likviditetsbudget

Test cash flow-scenarier

Med InfoSuites funktioner til cash flow-simulering kan du teste scenarier og vurdere, hvilke tiltag der kan optimere likviditeten i din virksomhed. Test fx betydningen af en kortere kredittid for kunderne eller prisstigninger hos leverandører.

Hvad er InfoSuite?

InfoSuite er et dedikeret budgetværktøj, der fjerner alle de typiske udfordringer,
du kender fra budgettering i regneark.

Du får en nemmere og hurtigere budgetproces med bedre muligheder for at arbejde mere detaljeret med budgettering.

Men InfoSuite er mere end et værktøj til nemmere budgettering. For med moduler til blandt andet likviditetsstyring og finansiel konsolidering, kan du få en samlet løsning til finansiel planlægning og analyse.

Find ud af, om InfoSuite er den rigtige løsning for jer

Overvejer du at investere i en budgetteringsløsning? Men er du i tvivl om, hvad der er den rette for dig?

Vi tilbyder flere muligheder, der kan hjælpe dig med at træffe den rette beslutning.

Download og prøv en demo
Book en personlig præsentation
Test dit behov på 2 minutter
I Amgros' likviditetsbudget opdateres tallene helt automatisk med udgangspunkt i data fra ERP

InfoSuite giver Amgros bedre overblik over budgetteringen

Amgros, der er ejet af de fem danske regioner, bruger InfoSuite under hele budgetprocessen. Udover at lægge resultatbudget, investerings-/anlægsbudget og lønbudget, anvender de et likviditetsbudget, hvor InfoSuite automatisk beregner likviditetspåvirkningen i løbet af året.

“Med InfoSuite har jeg altid overblikket. Jeg kan følge med i, hvor langt vi er nået med budgetteringen, og jeg kan beregne, hvad forskellige scenarier betyder rent økonomisk.” Ina Barrett, økonomi- og administrationschef hos Amgros.

Læs hele casen her.

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget er et budget for, hvor mange penge du forventer at have på firmaets konti i en fremtidig periode.

Det er således en oversigt over virksomhedens kommende ind- og udbetalinger, så du måned for måned kan se, om du har likviditet til at betale de udgifter, som du forventer at få.

På den måde kan et likviditetsbudget gøre dig rettidigt opmærksom på, om du vil have penge nok i banken til at betale dine udgifter, og om du er sårbar ift. uforudsete hændelser, som f.eks. at en kunde ikke kan betale rettidigt, at salget svigter mv.

Dermed er et likviditetsbudget også et centralt grundlag ift. at planlægge og optimere virksomhedens aktiviteter, og for at dialogen med dine finansielle interessenter om kreditgrænser og betingelser.

Likviditetsbudget vs. driftsbudget

Et likviditetsbudget kan sammenlignes med en fremadrettet oversigt over banktransaktioner. Dermed adskiller de sig fra et driftsbudget på en række områder:

– Alle beløb er inklusive moms/momsen skal med i budgettet
– Moms afregnes kvartalsvis, og ikke når du modtager/betaler momsbeløb
– Dine indbetalinger kommer ikke altid i samme måned, som du har tjent dem
– Afskrivninger medregnes ikke, da de ikke er kontante udbetalinger.

Derudover er der en række udbetalinger, der er med i et likviditetsbudget, men som ikk er med i driftsbudgettet, herunder:

– Udtræk til privatforbrug
Afdrag på lån – kun renterne indgår i driftsbudgettet som udgift
– Investeringer i anlægsaktiver som maskiner, bygninger, inventar m.m.

Udfordringen ved at lægge et likviditetsbudget

Der er mange ting at tage højde for, og det kan derfor være særdeles tidskrævende at lægge likviditetsbudgettet – blandt andet fordi der skal være styr på samtlige ind- og udbetalinger inkl. kredittider.

Rent teknisk er det også komplekst at udarbejde et likviditetsbudget i regneark, blandt andet fordi du manuelt skal sikre en nøjagtigt sammenhæng til driftsbudgettet. Ændringer eller simuleringer i driftsbudgettet slår nemlig ikke automatisk igennem i likviditetsbudgettet, hvilket betyder, du kontinuerligt skal opdatere tallene manuelt. På den måde vokser det tidsmæssige forbrug på budgettering og opfølgning.

Derfor skal du automatisere likviditetsbudgettet

Hvis I vil anvende likviditetsbudgettet som et løbende overblik over den kommende tids cash flow, bør i automatisere processen. Manuel opdatering i regneark vil simpelthen blive for tidskrævende.

Ved at automatisere sammenhængende til driftsbudgettet, kommer dit likviditetsbudget til at afspejle virksomhedens aktuelle driftsmæssige budgetter og planer.

Det vil både spare dig for en masse tid. Samtidig kan du bruge likviditetsbudgettet aktivt i den finansielle planlægning af forretningen.