Business Intelligence til fødevarevirksomheder

Analysér vigtige data på tværs af produktion, lager, indkøb, salg og finans – alt sammen via en Business Intelligence-løsning der er skræddersyet til fødevarevirksomheder.

Hent demo

Optimér forretningsgange og forbedre indtjeningen i din virksomhed

Handels-, kunde- og regulative krav er der mange af inden for fødevareindustrien. Ligeledes står produktionsperformance, lagerstyring, kost-effektiviseringer og salgsperformance formentlig højt på jeres prioriteringsliste.

Den rette dataanalyse kan bidrage til at skabe yderst værdifuld indsigt og et stærkt grundlag for at håndtere mange af disse opgaver og tage de rette beslutninger baseret på fakta.

Med InfoSuite bliver det nemt at indhente og analysere jeres data på tværs af hele virksomheden. I får adgang til en lang række forretningskritiske analyser, som lader jer spotte trends, optimere forretningsgange og forøge jeres indtjening.

Haribo bruger InfoSuite Business Intelligence

InfoSuite samler Haribos forretning

“Vi bruger efterhånden InfoSuite på næsten alle forretningsområder; herunder salg, indkøb, produktion, planlægning, controlling og økonomi.”

Anders Bloch, It Manager, Haribo

Læs hele casen her.

Optimér produktionsperformance og minimér spild

For fødevareproducerende virksomheder er det helt essentielt at have alle aspekter af produktionsprocessen under kontrol – forecasts, planer, rapporter, opfølgning, produktivitet og så videre.

Med InfoSuite får du det nødvendige overblik over alle vigtige data, der har relevans for din produktionsperformance, hvilket gør det nemmere at foretage velfunderede beslutninger.

Løsningen bygger blandt andet på krav udtrykt af vores eksisterende kunder i fødevareindustrien samt det mest essentielle aspekt af LEAN filosofien – minimering af spild.

Gennem en effektiv kombination af analyser baseret på planlagte og realiserede tal, kan du opnå værdifuld indsigt på en række områder såsom:

 • Hvordan er vores kapacitet, og hvilke produktionsordrer har vi?
 • Hvordan performer den enkelte produktionsmedarbejder?
 • Hvad er tidsforbrug i produktionsprocesserne, og hvor kan der optimeres?
 • Hvordan er råvareforbruget fordelt i forbindelse med produktion?
 • Hvordan er vores forbrug af ingredienser til færdigvarer?

Overvåg salgsperformance

Med InfoSuite kan I undersøge alle aspekter af jeres salg; lige fra salgsteamets performance og firmaets ordresituation til salgstrends på produktniveau og jeres kunders købsadfærd.

Du kan analysere salgene ud fra vareniveau, varegruppeniveau, sælger, geografi og mange andre dimensioner alt efter hvad der er vigtigst for jer i forhold til at måle performance.

Analyser kan foretages for hvilket som helst tidsinterval og ud fra relevante måleområder såsom salgsværdi eller indtjening, så I kan foretage sammenligninger ud fra lige den detaljeringsgrad, I ønsker.

I videoen til højre kan du se et lille udsnit af de mange klargjorte salgsanalyser og KPI’er, du får i InfoSuite BI.

Analysér jeres kunder

InfoSuite giver jer et yderst værdifuldt overblik over jeres kunder, og gør det samtidig nemt at kontrollere jeres ordrebeholdning og ordreflow. Du kan blandt andet følge op på fakturaer, leveringstider, leveringssikkerhed, returneringer og kreditnotaer – alt sammen med kundens bedste interesse i fokus.

Du får et godt indblik i hvilke kunder og produkter, der er mest profitable for din forretning – og hvilke der ikke er!

Du kan blandt andet få svar på spørgsmål som:

 • Hvad køber vores top 50 kunder?
 • Hvordan fordeler de enkelte kunders køb sig hen over året?
 • Hvilke kunder er i fald eller er helt stoppet med at købe?
 • Hvilke produkter kunne bruges til mersalg hos den enkelt kunde?
Thise

“Som fødevareproducent er det enormt vigtigt at vi har adgang til en lang række opdaterede og korrekte data, og der spiller InfoSuite en vigtig rolle.”
Brian Sloth Fohlmann, Business Controller, Thise Mejeri a.m.b.a.

Læs hele casen

Monitorér jeres leverandører og optimér lagerstyringen

Den rette håndtering af leverandører er nøglen til kvalitet og omkostningsminimering for mange virksomheder i fødevareindustrien. Men det kan være svært at opnå det fulde overblik over kvalitet og leveringssikkerhed fra dine leverandører og underleverandører.

Med InfoSuite BI bliver det nemmere for dig at holde styr på alle dine leverandørrelationer, hvormed der bliver skabt et vigtigt grundlag for optimeringer og effektiviseringer. Du får blandt andet et bedre indblik i:

 • Hvilke varer er bestilt, og hvilke er leveret?
 • Hvordan er leveringssikkerheden, og hvilke leverancer er forsinkede?
 • Hvordan er de faktiske kostpriser i forhold til estimaterne?
 • Hvordan har leveringsevnen for den enkelte leverandør udviklet sig over tid?

Med InfoSuite BI kan du analysere varer og varegrupper fra mange forskellige vinkler, og sikre at din virksomhed har den rette lagerbeholdning.

Ud over et detaljeret indblik i lagerværdien kan du således også få et klart billede af varernes omsætningshastighed, kritisk lagerbeholdning, samt hvor mange dage det aktuelle lager vil dække ud fra en given afsætning.

Ligeledes har du mulighed for at få indsigt i, hvor mange enheder der ligger i ordre og dermed få det fulde overblik over alle lagerets bevægelser i en given periode, som du definerer. Samtidig bliver det nemmere at administrere varer, der skal behandles forskelligt afhængig af forbrugsmønstre, sæsonudsving, enhedsværdi, kollektions-baserede varer mm.

Hvad koster InfoSuite BI?

Få styr på finanserne

Kombinér dine forretningsanalyser med InfoSuite BI til finans og få overblik over regnskaber, balance, resultatopgørelser og debitor- og kreditoranalyser.

De finansielle rapporter og analyser udarbejdes og opdateres nemt og hurtigt, og du kan let folde de enkelte poster ud og nedbryde dem til de mest detaljerede transaktionsniveauer.

Læs mere om mulighederne med analysepakken Finans.

Nem budgetindtastning

Ved at kombinere din BI-løsning med InfoSuites budgetmodul bliver det muligt at indtaste budgetter og forecasts direkte i løsningen.

Du får en tidsbesparende forecasting- og budgetteringsprocedure, der kan decentraliseres hos de budgetansvarlige. Konsolideringen foregår automatisk, og straks efter indtastning er alle budgetter klar til at blive inddraget i jeres analyser.

Læs mere om mulighederne med InfoSuite Budget

Er InfoSuites food-løsning noget for dig?

Så ta’ endeligt kontakt til mig! Jeg er altid klar på en snak om, hvordan InfoSuite og vores værktøjer kan skabe værdi for dig og din virksomhed.

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk

Book møde