Project Description

Træt af besværlige budgetprocesser?

Optimér din budgettering med InfoSuite Budget

InfoSuite Budget automatiserer indtastningen og sammenlægningen af dine budgetter og giver dig intelligente budgetforslag baseret på data.

Det strømliner din budgetteringsproces, så du kan spare tid på manuelt arbejde i regneark. Dine budgetter bliver også mere præcise, så du kan bruge dem i den strategiske ledelse af din forretning.

Du kan læse meget mere om InfoSuite Budget her.

Er det på tide at droppe regnearkene?

Mange virksomheder starter med at budgettere i regneark med de bedste intentioner; Det var umiddelbart den hurtigste og billigste løsning på daværende tidspunkt. Med tiden sker der bare det, at regneark og forretning vokser i hver sin retning. Og det betyder, at budgetterne bliver ubrugelige som økonomisk styringsredskab.

Samtidig ser vi ofte, at budgetregnearkene fyldes med fejl, i takt med at budgetterne udvider og udvikler sig. Faktisk peger undersøgelser på, at op mod 60 % af alle budgetregneark er fejlbehæftede.

Derfor kan mange virksomheder få meget værdi ud af at implementere en budget-løsning.

Vil du vide, om det også er på tide for jer at droppe regnearkene? Så læs vores artikel, hvor vi har samlet ti tegn på, at jeres virksomhed bør overveje at implementere et budgetterings-værktøj.

Gasa Nordgrønt bruger InfoSuite Business Intelligence

“Tidligere brugte vi meget tid på at arbejde med budgetregneark, som kunne være meget omfattende. Det gjorde budgetteringen meget besværlig, og vi oplevede også, at der kunne opstå problemer med tallene på grund af formelfejl og lignende. Med InfoSuite Budget slipper vi for disse fejl, og budgetteringen bliver meget nemmere.”
Pia Kruse, IT Koordinator, GASA NORD GRØNT

Læs hele casen

Få en online-demonstration af InfoSuite Budget

Har du 30 minutter? Så lad os give dig et indblik i, hvad InfoSuite Budget kan. Vi gennemgår det hele for dig, mens du sidder ved din pc.


    Ved at sende denne formular accepterer du, at InfoSuite A/S indhenter og opbevarer de oplysninger, du har opgivet, hvilket kan inkludere navn, stillingsbetegnelse, e-mail, telefonnummer og firma. Derudover opbevarer vi en log over, hvilke sider du har besøgt på InfoSuite A/S’ hjemmeside, www.infosuite.dk.

    Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InfoSuite A/S.

    Vi anvender også de afgivne oplysninger til at følge op på din henvendelse. Vi følger op ved at sende dig op til fem e-mails eller tage telefonisk kontakt til dig for at opklare eventuelle spørgsmål i relation til din henvendelse, samt for at informere yderligere om InfoSuites løsningstilbud, hvis dette findes relevant.

    InfoSuite vil kun behandle og opbevare dine persondata i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til den fortløbende dialog og til journalisering af kommunikationshistorikken.

    Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke og få dine data slettet kan du sende en mail til info@infosuite.dk.