Project Description

Kun hver anden fremstillingsvirksomhed udnytter egne data

En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut viser at knap halvdelen af danske fremstillingsvirksomheder anvender egne data.

Dataanvendelse i fremstillingsvirksomheder

Går glip af forretningsmæssig værdi

Ifølge en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut er 48 procent af danske fremstillingsvirksomheder kommet i gang med at udnytte data fra fx sensorer, produktion eller salg. Virksomhederne anvender primært deres data til effektivisering, overblik over ressourceforbrug og økonomistyring. Dertil kommer, at der arbejdes med data i alle brancher indenfor fremstillingsindustrien.

Men ifølge Jan Overgaard, der er Sektionsleder for Digitalisering i Robotcenteret på Teknologisk Institut, mangler der stadig strategisk fokus på anvendelsen af data og den værdi det kan give:

”Disse tal viser, at en stor del af de danske produktionsvirksomheder har et godt stykke vej til at blive mere digitaliserede og inkorporere de store datamængder, der i dag er tilgængelige i deres virksomhed. I de senere år har der været flere gode eksempler på, at nogle af de mest succesfulde virksomheder, er de virksomheder, der er i stand til at opsamle, analysere og handle på baggrund af data – altså de virksomheder, der via en avanceret brug af data er i stand til at skabe forretningsmæssig værdi”.

Større virksomheder er længst

På baggrund af undersøgelsen konkluderer Teknologisk Institut, at jo større virksomheden er, des mere udnyttes data til at skabe værdi i forretningen.

Længst fremme i arbejdet med anvendelse af data er de virksomheder, som undersøgelsen karakteriserer som store, ambitiøse, innovative virksomheder, der typisk er internationalt orienterede.

Dog kan kun tre procent af virksomhederne i undersøgelsen karakteriseres som avancerede databrugere. Det er de virksomheder, som kan pege på mindst fire forskellige måder at anvende egne data på.

Dette kombineret med at 33 procent af virksomhederne i undersøgelsen ingen anvendelse af data har, har ingen data eller ved ikke, om de har data, viser ifølge Teknologisk Institut, at virksomhederne endnu ligger langt fra potentialerne i dataudnyttelse.

Læs om Business Intelligence her. 

Start med simple dataanalyser

Jan Overgaard anbefaler at fremstillingsvirksomhederne overvejer hvilken merværdi virksomheden kan levere til kunderne via digitale services. Ligeledes mener han at man bør se på hvorvidt man allerede opsamler – men måske ikke udnytter – data på tværs af virksomheden. I sidste ende drejer det sig om at skabe en datadrevet forretningsudvikling, hvor eksempelvis nye services er udviklet på baggrund af kundedata:

“Dette kan med fordel gøres ved at starte i det små med simple dataanalyser, som dels kan forbedre produktionen, produktiviteten og overblikket i værdikæden. Men som også skaber mere tilfredse kunder. Og på længere sigt eventuelt også nye kunder”, forklarer han.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen Hver anden virksomhed udnytter egne data fra Teknologisk Institut omfatter et repræsentativt udsnit af virksomheder med mere end 10 ansatte og op til 1.000 ansatte. Interviewene med 526 ledere i danske fremstillingsvirksomheder er gennemført med hjælp fra Jysk Analyse A/S i februar 2018.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Ritzau her.

Du kan hente hele undersøgelsen her.

Flere artikler

Ønsker I at udnytte jeres data bedre?

Vil du høre mere om hvordan InfoSuite BI og Budget kan styrke jeres dataanvendelse, så kontakt Anne Mette til en uforpligtende snak.

Anne Mette Christensen

Anne Mette Christensen
2526 5126
amc@infosuite.dk
LinkedIn