Project Description

6 måder hvorpå BI kan forbedre datakvaliteten i din virksomhed

Datakvalitet

En af grundene til at virksomheder vælger at afvente med investering i Business Intelligence er at de mener det er meningsløst at have et smart BI-værktøj når analyserne baseres på kildedata af lav kvalitet. Hensigten er således ofte at få ryddet op i dataene før der investeres i Business Intelligence.

På den ene side er det jo fornuftigt nok tænkt ud fra en ‘Garbage in, Garbage out’ tankegang. Men på den anden side er der jo en grund til at virksomheds data blev upålidelige, og fortsat er det. Nedenfor har vi listet 6 måder hvorpå en investering i Business Intelligence netop kan hjælpe jer til at forbedre datakvaliteten samt hjælpe til med at holde den på et højt niveau.

1) Nemmere lokalisering af fejl i dataene

Kildedata er ofte komplicerede og består af mange regneark, databaser, SQL tabeller og andre proprietære tabeller. Det kan derfor være svært at pinpointe fejl og rense dataene.

Det kan tage dage, uger eller endda måneder at foretage de nødvendige analyser for at finde frem til kilden, og det kan på mange måder føles som at lede efter en nål i en høstak.

Med en BI-løsning vil du i mange tilfælde kunne spotte de forkerte data blot ved at kaste et blik på de dashboards du bruger, og derfra dykke længere ned for at finde det eksakte problem.

Det vil således kunne være med til at forbedre processen med rensning af data, samt tydeliggøre vigtigheden af at datakvaliteten forbedres og bibeholdes på et højt niveau.

2) Besparelse af ressourcer

Netop fordi det kan være en tidskrævende opgave at lokalisere fejl i data så skubbes sådan en opgave nemt til side i hverdagen, hvilket betyder at datakvaliteten blot bliver ringere og stadig mere kompleks.

En mere overskuelig præsentation af dataene i en BI-løsning åbner op for at I en nemmere kan lokalisere fejl, hvorved I også sparer ressourcer.

“Automatiseringen frigør en masse tid og ressourcer for os”

Erik Ilestad, logistik- og it-chef hos Carlsen Fritzøe Handel A/S, fortæller om nogle af de fordele virksomheden oplever ved at bruge InfoSuite frem for eksempelvis regneark. Læs casen

3) Minimering af manuelle processer og fejlindtastninger

Den rette datakvalitet skabes i høj grad ved at sikre at de rette data fødes ind i systemet.

Bruges regneark som det primære analyseværktøj ligger der en risiko for fejlindtastninger i forbindelse med den manuelle håndtering af analyserne.

Ved at automatisere processerne omkring dataindsamling, datakonsolidering og opdatering af analyser minimerer I risikoen for de indtastnings- og konsolideringsfejl der kan forekomme ved den manuelle håndtering af de komplekse regneark.

4) Øget motivation for bedre datahåndtering

For såvel ledelse som øvrige medarbejdere kan det være frustrerende at have adgang til lækre dashboards med smarte KPI’er og grafer der skurer i øjnene på grund af fejl i dataene.

En øget tydeliggørelse af datafejl kan således øge motivationen for at rydde de fejlagtige data af vejen og sikre en bedre datahåndtering fremover.

Ligeledes kan Business Intelligence være med til at underbygge argumenter om hvorfor og hvordan de fejlagtige data skævvrider billedet og hele beslutningsgrundlaget i virksomheden.

5) Tydeliggørelse af ansvar

Èn af barriererne for forbedret datakvalitet er ofte at det opleves som et it-problem og ikke et fælles problem for hele virksomheden.

Med adgang til de rette analyseværktøjer vil det blive tydeligere hvilken rolle de enkelte medarbejdere har i at sikre at data indtastes og håndteres korrekt.

Dette kan være med til at ændre interne holdninger og skabe bevidsthed om den enkeltes ansvar i at sikre den rette datakvalitet.

“Nogle gange bruger vi faktisk også InfoSuite til at fortælle os om der er nogle data i Navision der er forkerte. Og hvor man skulle tro at det altid er Navision der har ret, så er det faktisk ikke tilfældet. “

It-projektleder, Hanne Skovbo, og Økonomichef, Flemming Bisbjerg, fortæller om Fredericia Furnitures udbytte ved at bruge InfoSuite. Se filmen

6) Adgang til fælles analyseplatform og én version af sandheden

I den optimale verden arbejdes der ud fra ens data i hele virksomheden, men det kan være svært at opnå.

I stedet for at gribe fat om roden og arbejde hen mod et standardiseret system vælger de enkelte afdelinger ofte den nemme løsning som er at opsætte egne analysemetoder baseret på egne data. Det resulterer dog i at tallene ofte ikke hænger sammen på tværs af forretningen.

Ved at indhente data fra de forskellige forretningsområder og samle dem i én fælles analyseplatform bliver I tvunget til at arbejde hen imod et fælles tankesæt og et fælles datagrundlag.

Derved undgår I at de interne møder bruges på at diskutere hvem der har de rigtige tal/rapporter frem for hvilke tiltag der skal gøres ud fra hvad tallene viser.

Der er således flere måder hvorpå en Business Intelligence-løsning kan styrke jeres arbejde med at sikre en god datakvalitet. Vil du vide mere om hvordan InfoSuite kan hjælpe din virksomhed, så kontakt os for at høre mere om mulighedene med udgangspunkt i din forretning.

Har du lyst til at se lidt nærmere på InfoSuite Business Intelligence, så kan du også få en smagsprøve via denne demo.

Skal vi hjælpe dig til øget forretningsværdi?

Flere artikler